Jesteś w:
Strona główna / Aktualności / Archiwum Aktualności 2008
2021-07-31     Ignacego, Lodomiry, Romana     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
InformatorPIJALNIA WÓD MINERALNYCH W WYSOWEJ-ZDROJU WYGRAŁA PLEBISCYT O TYTUŁ „MAŁOPOLSKI LIDER ZPORR”

Pijalnia Wód w Wysowej Zdroju, Opactwo Ojców Benedyktynów w Tyńcu i Krakowska Karta Miejska – to laureaci plebiscytu o tytuł „Małopolski Lider ZPORR” na najlepsze inwestycje zrealizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego na lata 2004-2006 w Małopolsce.

Podczas uroczystej gali podsumowującej Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Małopolsce Marszałek Marek Nawara wręczył laureatom plebiscytu nagrody – statuetki, przyznające prawo posługiwania się tytułem „Małopolski Lider ZPORR”.

Małopolski Lider ZPORR

Pierwsze miejsce z 1297 głosami zajęła pijalnia wód w Wysowej Zdroju. Na opactwo OO. Benedyktynów głosowało 1155 osób (drugie miejsce), a funkcjonalność Krakowskiej Kraty Miejskiej doceniło 1148 mieszkańców Małopolski (trzecie miejsce). Kolejne miejsca zajęli: Modernizacja klasztoru OO. Kamedułów, Obwodnica Starego Sącza, Licencjonowany Zarządca, Auditorium Maximum, Gabinet Weterynaryjny w Proszowicach, Modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego, Komputeryzacja Szpitala Jana Pawła II.

Organizowany przez Województwo Małopolskie oraz „Dziennik Polski” Plebiscyt o tytuł „Małopolski Lider ZPORR” trwał od 22 lipca do 31 sierpnia tego roku. 22 lipca na łamach „Dziennika Polskiego” zaprezentowano wytypowane przez Kapitułę Plebiscytu projekty zrealizowane w ramach ZPORR na terenie Małopolski. Spośród inwestycji wskazanych przez Kapitułę, czytelnicy „Dziennika Polskiego” w drodze plebiscytu (głosowanie poprzez wypełnianie kuponów nadsyłanych do redakcji), wybrali trzech zwycięzców - najlepsze inwestycje, będące wizytówkami rozwoju regionalnego, mające legitymację wzorowych inwestycji ZPORR.

MAŁOPOLSCY LIDERZY ZPORR

I MIEJSCE:
Budowa pijalni wód mineralnych w Wysowej Zdroju
Gmina Uście Gorlickie
Wartość projektu: 1 197 783 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 633 174 zł
Pijalnia wód mineralnych została otwarta w 2006 roku. Budynek zaprojektowano i wybudowano w oparciu o dostępne materiały archiwalne, w miejscu i na wzór dawnej pijalni wód mineralnych, która spłonęła w latach 60-tych XX wieku. Usytuowana jest w centrum Wysowej, w parku uzdrowiskowym, w sąsiedztwie rozlewni wód mineralnych i źródeł wód mineralnych. W pięknej pijalni codziennie ustawiają się tłumy kuracjuszy. Można tu degustować pięć wód mineralnych ze źródeł Henryk, Franciszek, Anna, Józef II i Słone. Każda z wód ma inny smak, właściwości i leczy inne schorzenia. Realizacja projektu pozwala maksymalnie wykorzystać walory lecznicze uzdrowiska Wysowa-Zdrój, podnosi atrakcyjność obszaru uzdrowiska dla kuracjuszy, wczasowiczów i turystów - taka sytuacja stwarza dobre warunki do rozwoju ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów, sanatoriów, agroturystyki.

II MIEJSCE:
Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego przez rewitalizację zabytków Opactwa Benedyktynów w Tyńcu
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
Wartość projektu: 10 450 497 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 3 245 544 zł
„Aby chronić dobro" - to wyzwanie towarzyszy benedyktynom od stuleci i stało się podstawą do podjęcia starań i trudów przy odbudowie południowego skrzydła Opactwa - Wielkiej Ruiny. Koncepcja odbudowy i aranżacji wnętrz opierała się na zasadzie łączenia starego i nowego. W założeniu projektantów było utrzymanie i uczytelnienie wszystkich wątków oryginalnych, czyli barokowych, gotyckich i innych, w kontraście do odbudowy XX-wiecznej tego budynku. Wszędzie zachowuje się linię urwanych sklepień, podkreślając w ten sposób kompleksowy charakter odbudowywanej Wielkiej Ruiny, w której wnętrzach w latach 80-tych XX wieku rosły drzewa. Fragment takiego drzewa zachowany jest w dużej sali na I piętrze. W trakcie prac odkopano około 200 m² piwnic, które będą udostępnione zwiedzającym w ramach ścieżki edukacyjnej. Po renowacji zabytkowej zabudowy w odrestaurowanych pomieszczeniach zostanie utworzona wystawa, prezentująca światowe dziedzictwo kultury benedyktyńskiej, jak też historię zespołu kulturowego tyniecko-bielańskiego.

III MIEJSCE:
Krakowska Karta Miejska - integracja usług metropolitarnych - rozwiązanie modułowe - etap I
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA
Wartość projektu: 9 267 390,00 zł
Dofinansowanie z EFRR: 5 520 000,00 zł
Krakowska Karta Miejska ma w przyszłości zintegrować wiele usług dostępnych w aglomeracji krakowskiej, oferowanych zarówno przez gminę (np. komunikacja miejska, parkowanie w strefie ograniczonego postoju, instytucje kulturalne, itp.), jak i podmioty gospodarcze działające w tej aglomeracji. W ramach realizacji projektu zakupiono 300 tys. elektronicznych kart zbliżeniowych, 60 automatów do obsługi Krakowskiej Kraty Miejskiej oraz 80 przenośnych terminali do kontroli biletów okresowych. Na efekty wprowadzenia KKM i zwiększenie dostępności punktów sprzedaży biletów nie trzeba było długo czekać. Z krajobrazu Krakowa zniknęły tworzące się tradycyjnie przed rozpoczęciem roku szkolnego i akademickiego gigantyczne kolejki przed nielicznymi punktami sprzedaży biletów okresowych.


OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT UŻYTKOWY KONI RASY HUCULSKIEJ

i XIV DNI HUCULSKIE

REGIETÓW 2008

Pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

Informacje dodatkowe: Stadnina Koni Huculskich ”Gładyszów” Sp. z o.o.
Regietów 28, 38-315 Uście Gorlickie, tel./fax. 018/351 00 18, www.huculy.com.pl,
e-mail: skh@onet.pl
Do pobrania: plakat Dni Huculskich 2008


Obwieszczenie
Wójta Gminy Uście Gorlickie
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

Na podstawie §5 i §6 uchwały Nr XIV/153/2008 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Gminy Uście Gorlickie w przedmiocie ustalenia dodatkowych nazw tych miejscowości w języku łemkowskiej mniejszości etnicznej (Dz.Urz.Woj.Małopolskiego Nr 263, poz. 1650),

powiadamiam mieszkańców miejscowości
GŁADYSZÓW

że w dniu 22 sierpnia 2008 r. w Świetlicy Wiejskiej (Remiza OSP w Gładyszowie) w godzinach od 19:00 do 21:00 zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami miejscowości Gładyszów dotyczące ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku łemkowskiej mniejszości etnicznej.

Mieszkańcy miejscowości Gładyszów (figurujący w rejestrze wyborców prowadzonym przez Wójta Gminy Uście Gorlickie) w głosowaniu tajnym, odpowiedzą na pytanie „Czy jesteś za ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowości Gładyszów w języku łemkowskim w brzmieniu Ґладышів.
 


Wójt Gminy
(-) Dymitr RYDZANICZ


Obwieszczenie
Wójta Gminy Uście Gorlickie
z dnia 30 lipca 2008 r.

Na podstawie §5 i §6 uchwały Nr XIV/153/2008 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Gminy Uście Gorlickie w przedmiocie ustalenia dodatkowych nazw tych miejscowości w języku łemkowskiej mniejszości etnicznej (Dz.Urz.Woj.Małopolskiego Nr 263, poz. 1650),

powiadamiam mieszkańców miejscowości
Blechnarka, Hańczowa, Konieczna, Kunkowa, Nowica, Regietów, Ropki, Zdynia

że w niżej podanych terminach i miejscach podczas otwartych zebrań wiejskich zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami dotyczące ustalenia dodatkowych nazw w/w miejscowości w języku łemkowskiej mniejszości etnicznej.

 • 7 sierpnia 2008 r. Konieczna - godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Koniecznej,
 • 7 sierpnia 2008 r. Zdynia - godz. 14.30 w Hotelu Nadleśnictwa w Zdyni,
 • 8 sierpnia 2008 r. Kunkowa - godz. 11.00 w szkole w Kunkowej,
 • 8 sierpnia 2008 r. Nowica - godz. 14.30 w szkole w Nowicy,
 • 9 sierpnia 2008 r. Ropki - godz. 11.00 w budynku Pana Marculanisa w Ropkach,
 • 9 sierpnia 2008 r. Hańczowa - godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Hańczowej,
 • 12 sierpnia 2008 r. Regietów - godz. 14.30 w świetlicy wiejskiej w Regietowie,
 • 13 sierpnia 2008 r. Blechnarka - godz. 16.00 w budynku Pana Semyka w Belchnarce.

Mieszkańcy w/w miejscowości, w głosowaniu tajnym, odpowiedzą na pytanie „Czy jesteś za ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowości (nazwa miejscowości) w języku łemkowskim w brzmieniu (nazwa łemkowska miejscowości)”.


Wójt Gminy
(-) Dymitr RYDZANICZ


Poświęcenie remizy strażackiej w Śnietnicy - 13 lipca 2008 r.

 

13 lipca miało miejsce poświęcenie i otwarcie rozbudowanej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Śnietnicy. Mieszkańcy Śnietnicy otrzymali do użytku piękny obiekt, który będzie służył zarówno w sytuacjach zagrożenia, jak i skupiał życie kulturalne i społeczne tej części Gminy Uście Gorlickie.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej Koncelebrowanej, po której nastąpiła oficjalna część uroczystości z udziałem Komendanta Głownego PSP w Warszawie - nadbrygadiera Wiełsawa Leśniakiewicza, Posłów ziemi gorlickiej Barbary Bartuś i Witolda Kochana, Wicestarosty Gorlickiego Karola Górskiego, wójtów okolicznych gmin, Komendatów Wojewódzkiego i Powiatowego PSP, przedsatwicieli Policji, Straży Granicznej, braci strażackiej i mieszkańcow Śnietnicy.

Wójt Gminy Uście Gorlickie Dymitr Rydzanicz w swoim przemówieniu powiedział m.in.: „Zgromadziła nas tutaj dzisiaj uroczystość niezwykła i podniosła. Uroczystość szczególna i niecodzienna, bo zdarza się w realiach takich gminach jak nasza stosunkowo rzadko. Naszej kolejnej jednostce, tym razem w Śnietnicy, zostaje przekazana do użytkowania zmodernizowana remiza, która jest materialnym znakiem uznania władz samorządowych za wieloletnią trudną, odpowiedzialną i społeczną pracę, w realizacji szeroko pojętych zadań ochotniczych straży pożarnych. (...) W ostatnich latach dość dużo jako samorząd inwestowaliśmy w Ochotnicze Straże Pożarne. Widocznym tego znakiem jest oddawana dzisiaj do użytku trzecia w przeciągu 3 lat nowoczesna strażnica. Czyniliśmy to z pełną świadomością i przekonaniem, że środki finansowe wydane na ten cele nigdy nie są wydawane na darmo. Macie nowe umundurowania, coraz lepiej wyposażoną w sprzęt jednostkę, cieszycie się szacunkiem i uznaniem swoich lokalnych społeczności.".

Następnie wręczono Srebrny Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Śnietnicy przyznany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej – Prezydium Zarządu Głównego jednostce OSP w Śnietnicy.
Nadano także medale i odznaczenia indywidualne dla:

 • dh Adama WARZECHY - Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa,
 • dh Michała NIEMISKA i dh Piotra DECIA - Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa,
 • dh Jana KOSZYKA i dh Krzysztofa LEŚNIAKA - odznakę Strażak Wzorowy.

Po dekoracji nastąpiło przecięcie wstęgi i uroczyste otwarcie jednostki, która wzbudziła powszechny zachwyt zarówno swoim wyglądem zewnętrznym, jak i wyposażeniem wnętrz.

Uroczystości zakończyły się występami chóru ZORIA i orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominikowicach.

Relacja z uroczystości w Regionalnej Telewizji Gorlickiej: relacja.

 

PROGRAM:

Piątek 19 września
7.00 – 10.00 Przywóz koni
10.30 Odprawa techniczna zawodników
12.30 Ogólnopolski Czempionat Użytkowy – ocena hodowlana koni

Sobota 20 września
6.00 Zawody konne
• Ogólnopolski Czempionat Użytkowy – próba wytrzymałości
• Zawody zaprzęgowe – maraton
12.30 Uroczyste otwarcie imprezy
• powitanie Gości
• prezentacja ekip jeździeckich
• pokazy konne
13.00 Występ Zespołu Ludowego Stebniczanka - Słowacja
13.30 Pokaz zaprzęgów
14.00 Występ zespołu tańca towarzyskiego „FAN”
14.00 Ogólnopolski Czempionat Użytkowy Koni Rasy Huculskiej – ścieżka huculska / górny plac /
14.30 Pokaz ujeżdżenia – w wykonaniu Katarzyny Kliczkowskiej na huculskim wałachu Pilot
15.00 Występ Koła Gospodyń z Zagórzan
15.30 Pokaz łuczników konnych
16.30 Koncert Zespołu „Krywań”
19.00 Zabawa taneczna – gra Zespół Cover
21.00 Pokaz sztucznych ogni - Ekoplast Rzeszów

Duża kolekcja zdjęć z uroczystości znajduje się TUTAJ.

AktualnościUrząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl