Jesteś w:
Strona główna / Aktualności
2022-12-05     Kryspiny, Norberta, Sabiny     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
Informator 

Program

 

X SPOTKANIA TEATRALNE INNOWICA

16 -17 czerwca 2017, Nowica

 

14.06 (środa)

15.00 -19.00 – warsztaty teatralne Leszka Mądzika (świetlica wiejska)

 

15.06 (czwartek)

15.00 - 19.00 – warsztaty teatralne Leszka Mądzika (świetlica wiejska)

17.00 - Teatr Ubogi Relacji "Coś jest, czegoś nie ma" (Sarepta – scena/dziedziniec)

21.00 - Variete / Kumija Trio / Ahankara (scena muzyczna Nowica 9)

 

16.06 (piątek)

10.30 - otwarcie

11.00 - Divadlo Haliganda (Słowacja) "The Fairytale Machine" (Sarepta dziedziniec)

11.00 - 15.00 – warsztaty teatralne Leszka Mądzika (świetlica wiejska)

12.00 - 14.00 – Puur Dans Maaike Ebben (Holandia) – warsztaty tańca (Sarepta - scena)

15.00 – Krystian Piwowarski (recytacje) + Nowica 9 (scena muzyczna Nowica 9)

17.00 - otwarcie wystawy malarstwa Renaty Szyszlak (świetlica wiejska)

18.00 - spektakl Leszka Mądzika z uczestnikami warsztatów (Sarepta dziedziniec)

20.00 - Kapela Brodów / „Tańce Snu” / Aviate (scena muzyczna Nowica 9)

 

17.06 (sobota)

11.00 - Anna Woźniak „Przez dziurkę od klucza” - warsztaty dla dzieci (Sarepta dziedziniec)

11.00 – warsztaty tkackie z Góralkami z Piwnicznej (Sarepta dziedziniec)

15.00 - Tasiemka (scena muzyczna Nowica 9)

17.00 – Teatr Nemno „Czerwony kapturek” (Sarepta – scena/dziedziniec)

20.00 - Teatr Pławna 9 "Trzy życia Salvadore’a Dali" (Sarepta dziedziniec)

21.00 - Fertile Hump / NPZM gra Zasypianie (scena muzyczna Nowica 9)

 

 

Projekcje aktywne: Cinemanual – Krzysztof Owczarek

 


 


 


 

Wykaz odcinków dróg zamykanych


 

INFORMACJA

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 1100 w budynku gimnazjum rady gminy w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXVIII Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2017 – 2027.
  3. Zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.
  4. Przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Uście Gorlickie na lata 2016 – 2020”.
  5. Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  6. Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Uście Gorlickie.
  7. Przejęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Uście Gorlickie.
  8. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.
  9. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wysowa – Zdrój.
  10. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w miejscowości Wysowa – Zdrój.
  11. Wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu gruntów Gminy Uście Gorlickie.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Utrudnienia w ruchu drogowym w dniu 27.052017r /sobota/ podczas trwania imprezy sportowej „3 Maraton Beskid Niski”

Stowarzyszenie „In aqua Sanitas” Uzdrowisko Wysowa-Zdrój” informuje, że w dniu 27.05.2017r /sobota/ w ramach imprezy sportowej pn. „3 Maraton Beskid Niski" odbędą się następujące biegi:
 

 1. W dniu 27.05.2017r /sobota/ Bieg maratoński „3 Maraton Beskid Niski” start w Gorlicach na Rynku godz. 10.00. Trasa maratonu /42,2 km/ prowadzi w Gorlicach ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Ariańską, Łokietka, do Siar dalej Sękowa – Ropica Górna – Małastów – Przełęcz Małastowska – Przysłup  Nowica – Oderne – Uście Gorlickie – Kwiatoń – Skwirtne – Hańczowa Wysowa-Zdrój, meta w Parku Zdrojowym.Utrudnienia w ruchu drogowym od godz. 9.45 do godz. 15.45 na trasie biegu maratońskiego.Poszczególne odcinki ulic i dróg będą otwierane po przebiegnięciu ostatniego zawodnika na trasie biegu.
 2. W dniu 27.05.2017r /sobota/ Bieg na dystansie 5 km wokół Parku Zdrojowego w Wysowej-Zdroju. Start godz. 12.00 w Parku Zdrojowym. Utrudnienia w ruchu drogowym od godz. 11.55 do godz. 13.00 na trasie biegu.
 3. W dniu 27.05.2017r /sobota/ Bieg na dystansie 10 km. Start godz. 12.00 w Wysowej-Zdroju w Parku Zdrojowym, dalej trasa biegu prowadzi do Blechnarki, powrót szlakiem niebieskim przez Wysotę „stokówką” do Wysowej-Zdroju. Meta w Parku Zdrojowym. Utrudnienia w ruchu drogowym od godz. 11.55 do godz. 13.40 na trasie biegu. Droga Wysowa-Zdrój – Blechnarka zamknięta od godz. 11.55 do godz. 12.25

Uwaga: W dniu 27.05.2017r /niedziela/ droga do Doliny Łopacińskiego i OW „Zacisze” w Wysowej-Zdroju zamknięta w godz. 11.55 – 15.45


Zamknięcie ruchu będzie nadzorowane przez Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej oraz Strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do umieszczonych na trasie biegów znaków drogowych i osób kierujących ruchem. Przepraszamy za wynikające z tego powodu utrudnienia w komunikacji samochodowej. Organizatorzy.

        


 


 

ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 22 maja 2017 r. o godz. 900 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Zapoznanie się z potrzebami i możliwościami realizacji zadań w zakresie budowy i remontów dróg, przepustów i przejazdów.
 3. Informacja o współpracy z przedsiębiorcami z terenu gminy.
 4. Pomoc gminy dla podmiotów gospodarczych.
 5. Informacja z zebrań wiejskich odnośnie potrzeb inwestycji w danych miejscowościach (kanalizacja, drogi, przejazdy, rowy odwadniające, oświetlenie
 6. Informacja o ściągalności opłat za wodę, ścieki, odpady i czynsz oraz podatku od środków transportowych, podatku rolnego i od nieruchomości za 2017 rok.
 7. Dyskusje i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Stanisław SMOŁA


ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 22 maja 2017 r. o godz. 900 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z wydatków związanych z utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy.
 3. Sprawozdanie z współpracy urzędu gminy z policją w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców.
 4. Wypracowanie wstępnej opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
 5. Analiza materiałów sesyjnych.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Dyskusje i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący komisji
Mikołaj HALCZAK 

Ankieta dotycząca budowania MARKI LOKALNEJ Beskidu Gorlickiego

 

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej budowania marki lokalnej Beskidu Gorlickiego. Ankieta skierowana jest do mieszkańców całego Powiatu Gorlickiego tj. zamieszkujących gminy: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie i Miasto Gorlice.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” podjęła się budowania marki lokalnej, która pozwoli wyróżnić nasz Region spośród innych, dostarczy powodów do dumy swoim mieszkańcom oraz przestrzeni do rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej, dając szansę osobom poszukującym aktywności zawodowej.

Podstawą do przygotowania niniejszej ankiety stały się wyniki spotkań z władzami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami lokalnymi i osobami prywatnymi
z Regionu, które odbyły się na przełomie stycznia/lutego br. z inicjatywy Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”, jednostek samorządu terytorialnego
z obszaru powiatu i Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych.

Państwa propozycje i uwagi są dla nas bardzo ważne, będą miały istotny wpływ na działania promocyjne i rozwojowe podejmowane na rzecz Regionu.

ANKIETA

https://wspoldecydujemy.pl/stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-beskid-gorlicki/ankieta/ankieta-dotyczaca-budowania-marki-lokalnej-beskidu-gorlickiego/wypelnij

 


 

W imieniu organizatora wiodącego: Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich oraz organizatorów wspierających: „Uzdrowiska Wysowa” S.A., Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP oraz Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”, Wójta Gminy Uście Gorlickie, Stowarzyszenia In Aqua Sanitas - Uzdrowisko Wysowa, zapraszamy na XXVI Kongres Uzdrowisk Polskich, który odbędzie się w dniach 5-7 października 2017 roku w Wysowej-Zdroju.

Kongres Uzdrowisk Polskich jest najbardziej prestiżową ogólnopolską konferencją uzdrowiskową. Corocznie gromadzi liczną grupę uczestników i gości związanych z lecznictwem uzdrowiskowym: przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych i medycznych, przedsiębiorców uzdrowiskowych, hotelowych oraz władze i członków organizacji działających na rzecz branży uzdrowiskowej.

Motto przewodnie XXVI Kongresu:
"Uzdrowiska i lecznictwo uzdrowiskowe w świetle współczesnych wyzwań zdrowotnych i społeczno-gospodarczych"


Żywimy nadzieję, że tematy przygotowywanych paneli dyskusyjnych będą inspiracją dla parlamentarzystów, Ministerstwa Zdrowia, AOTMiT, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewodów, Marszałków Województw, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów miast i gmin uzdrowiskowych, przedstawicieli świata nauki oraz przedsiębiorców i specjalistów z zakresu opieki zdrowotnej i uzdrowiskowej. Wskażą jednocześnie kierunki działań i rozwoju uzdrowisk w bliższych i dalszych perspektywach czasowych w obliczu aktualnych problemów związanych ze zdrowiem i opieką medyczną, a także biorąc pod uwagę bieżącą sytuację społeczno-ekonomiczną.

Corocznie organizowana wystawa sprzętu medycznego, produktów uzdrowiskowych oraz prezentacja wód mineralnych, leczniczych, kosmetyków na bazie naturalnych surowców leczniczych będzie okazją do zapoznania z różnorodną ofertą zarówno producentów jak i dostawców.

Jednym z przyszłorocznych paneli dyskusyjnych podczas obrad Kongresowych będzie panel poświęcony włączeniu uzdrowisk do programu opieki koordynowanej w zakresie rehabilitacji kardiologicznej, ogólnoustrojowej, pulmonologicznej, neurologicznej, psychicznej oraz społecznej. Na potencjał lecznictwa uzdrowiskowego składają się wieloletnie doświadczenie w zakresie rehabilitacji, profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, przystosowana infrastruktura diagnostyczna i zabiegowa oraz wysoko specjalistyczna kadra medyczna.

Nie zabraknie również paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom dotyczącym regulacjom prawnym dotyczących gmin uzdrowiskowych, operatów uzdrowiskowych, proponowanych zmian legislacyjnych oraz działalności przedsiębiorców uzdrowiskowych.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Kongresie Uzdrowisk Polskich wszystkie osoby zainteresowane tematyką związaną z wykorzystaniem potencjału uzdrowisk oraz lecznictwa uzdrowiskowego w kontekście aktualnych wyzwań zdrowotnych i społeczno – ekonomicznych w kraju i na świecie.
Ufamy, że jedno z najważniejszych wydarzeń branży uzdrowiskowej będzie zarówno okazją do pogłębionego dialogu oraz dyskusji całego środowiska, jak również okazją do miłych spotkań w otoczeniu dynamicznie rozwijającego się Uzdrowiska Wysowa-Zdrój.

 

Biuro Organizacyjne Kongresu:
ul. Aleja 1000-lecia 2/6
57-320 Polanica-Zdrój
e-mail: uup@suup.pl
www.suup.pl

  

 


 

Informację o utrudnieniach w ruchu drogowym w dniu 1 maja 2017 w związku z zawodami kolarskimi- „Klasyk Beskidzki”.

Szczegóły http://www.klasykbeskidzki.pl/

Opis utrudnień

 

 


 


 

 


 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Uście Gorlickie o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1, art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.)  zawiadamiam:

·     o podjęciu przez Radę Gminy Uście Gorlickie uchwały Nr XIII/123/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. zmienionej uchwałą nr XXV/238/2017 z dnia 9 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie, uchwalonego uchwałą Nr XL/390/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 16 marca 2010r, w zakresie zgodnym z załącznikiem graficznym do ww. uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie;

·     o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany w/w Studium i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 10 maja 2017r. Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Uście Gorlickie (38-315 Uście Gorlickie 80) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i przedmiotu wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Uście Gorlickie. 


 

INFORMACJA

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 900 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXVI Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2017 – 2027.
  3. Wyodrębnienia w budżecie gminy Uście Gorlickie na 2018 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
  4. Przystąpienia do realizacji zadania dotyczącego remontu starej remizy w Wysowej-Zdroju.
  5. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Uście Gorlickie.
  6. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i ustanowienia formy jej zabezpieczenia.
  7. Wystąpienia o ustalenie nazwy miejscowości „Leszczyny” dla części obecnej wsi Kunkowa.
  8. Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Uście Gorlickie na 2017 r.
  9. Określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie.
  10. Określenia kryteriów obowiązujących na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Uście Gorlickie.
  11. Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Uście Gorlickie.
  12. Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019.
  13. Określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.


 

Ruszyła kampania informacyjna „STOP pożarom traw!” prowadzona wspólnie przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych, ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych.

W 2016 r. w Polsce doszło do 36 442 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło blisko 30% wszystkich pożarów w naszym kraju. Spłonęło 12 036 ha traw. Średnio co 14 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych związanych z pożarami traw. W tym roku doszło już do ponad 8 tys. pożarów łąk i nieużytków rolnych. Najwięcej tego typu pożarów strażacy odnotowują w marcu i kwietniu. W wyniku pożarów traw w 2016 r. odnotowano 6 ofiar śmiertelnych i 81 rannych.

Od początku roku do 16 marca 2017 roku strażacy w powiecie gorlickim gasili już 63 pożary traw na łąkach i nieużytkach. W wyniku pożarów traw spłonęło blisko 30 ha nieużytków. W akcjach gaszenia pożarów traw brało prawie 400 strażaków. Najczęściej strażacy zostali wzywani do palących się traw w gminie Gorlice 29 razy w gminie Lipinki 16 na trzecim w mieście Gorlice 7 razy. W gminach Moszczenica, Ropa, Uście Gorlickie, Sękowa, Łużna nie odnotowaliśmy żadnego pożaru.

Materiały do kampanii:

 Pobierz plik *.pptx z prezentacją 

Broszura kampanii „Stop Pożarom Traw”

Plakat nr 2: Plakat pt. „Środowisko”

Plakat nr 3: Plakat pt. „Życie”

Plakat nr 4: Plakat pt. „Pożar”

Ulotka nr 1: Ulotka pt. „Polska”

Ulotka nr 2: Ulotka pt. „Środowisko”

Ulotka nr 3: Ulotka pt. „Życie”

Ulotka nr 4: Ulotka pt. „Pożar”

Logo kampanii „Stop Pożarom Traw”. Pliki: *.pdf, *.ai, *.eps, *.jpg


 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO –WIENIEC WIELKANOCNY

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim.

II.CEL KONKURSU

Rozwijanie umiejętności plastycznych zainteresowań dzieci młodzieży kulturą ludową, związaną z tradycją Świąt Wielkiej Nocy.

III.PRZEDMIOT KONKURSU:

Wieniec wielkanocny

IV.TECHNIKA WYKONANIA:

Prace wykonane na konkurs powinny nawiązywać zarówno formą jak i surowcem do tradycji zdobniczych występujących dawniej i obecnie na terenie Beskidu Niskiego

V.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i starsi uczestniczący na zajęcia w świetlicach wiejskich gminy Uście Gorlickie w kategoriach:

 • Kategoria: klasy 0- III
 • Kategoria: klasy  III-VI
 • Kategoria: Gimnazjum
 • Kategoria: Pozostali

2.Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę w swojej kategorii.

3.Prace zgłoszone do konkursu muszą posiadać metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora pracy , kategoria wiekowa autora pracy, nazwa świetlicy.

4.Prace biorące udział w konkursie należy dostarczyć do Gminnego Ośrodkach Kultury w Uściu Gorlickim w terminie do 27 marca 2017r. do godz. 15:00.

VI.OCENA PRAC I NAGRODY:

1.Powołana przez organizatora komisja konkursowa oceni prace w poszczególnych kategoriach i przyzna nagrody od I do III miejsca oraz dyplomy za uczestnictwo w konkursie

2.Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną przekazane do świetlic, gdzie zostaną wręczone uczestnikom konkursu.

3.Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

VII.INNE:

1. Prace po zakończeniu konkursu będą wystawione w Pijalni Wód Mineralnych w Wysowej Zdroju podczas Kiermaszu Wielkanocnego

2.Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na pozostawienie jej do dyspozycji organizatora oraz wyrażeniem zgody przez opiekuna na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów konkursu i wyłonienia nagród.

3.W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator konkursu

Zapraszamy do współpracy nauczycieli plastyki, wychowawców i opiekunów świetlic wiejskich.

Informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr telefonu 18 353 0514

 

Karta zgłoszeniowa- Konkurs Plastyczny 2017- Wieniec Wielkanocny :

Imię i nazwisko autora pracy…………………………………………….

Kategoria wiekowa:

 • Kategoria: klasy 0-III
 • Kategoria: klasy IV- VI
 • Kategoria: Gimnazjum
 • Kategoria: Pozostali

Nazwa świetlicy wiejskiej…………………………………………………

 


 

OGŁOSZENIE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców gminy do skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych, pedagogicznych, prawnych oraz mediacji rodzinnych w Punkcie Konsultacyjnym w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej                  w Uściu Gorlickim w okresie od marca do grudnia 2017 roku.                .

Usługi Punktu Konsultacyjnego przeznaczone są dla mieszkańców gminy Uście Gorlickie zagrożonych wykluczeniem społecznym i będą świadczone BEZPŁATNIE.

DYŻURY PEŁNIĆ BĘDĄ :

- PSYCHOLOG 

Drugi i ostatni czwartek każdego miesiąca w godzinach od 15.30 - 18.30

- RADCA PRAWNY

Pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca w godzinach od 16.00 - 19.00.

- MEDIATOR

Mediacja jest nową pozasądową metodą rozwiązywania sporów. To dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.

W/W POTRZEBY WSPARCIA NALEŻY ZGŁOSIĆ DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ TELEFONICZNIE POD NUMEREM 18-35-16-491 LUB OSOBIŚCIE.

TERMINY SPOTKANIA BĘDĄ USTALANE INDYWIDUALNIE.

 Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

 


 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Uście Gorlickie

z dnia 14 marca 2017 r.

 

Na podstawie §5 i §6 uchwały Nr XXII/218/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia  2016 r.  w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kunkowa - gmina Uście Gorlickie w przedmiocie ustalenia nazwy miejscowości „Leszczyny” dla części obecnej wsi Kunkowa,

 

informuje się mieszkanc6w miejscowości

KUNKOWA

 

że w dniu 23 marca 2017 r. (czwartek) w świetlicy wiejskiej w Kunkowej w godzinach od 12:00 do 14:00 zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami miejscowości Kunkowa w przedmiocie ustalenia nazwy miejscowości „Leszczyny” dla części obecnej wsi Kunkowa.

 

Mieszkańcy miejscowości Kunkowa (figurujący w stałym rejestrze wyborców prowadzonym przez Wójta Gminy Uście Gorlickie), w glosowaniu tajnym odpowiedzą na pytanie „Czy jesteś za ustaleniem nazwy miejscowości „Leszczyny” dla części obecnej wsi Kunkowa, w granicach zgodnych z ich historycznym przebiegiem".

 


 

Nowi kandydaci na ministerialną listę produktów tradycyjnych

Kiszone rydze z Uścia Gorlickiego, łososiński sok z jabłek, miód z Beskidu Wyspowego, wolickie śliwki w zalewie korzennej oraz wino z jabłek i płatków róży - to kolejni małopolscy kandydaci na ministerialną listę produktów tradycyjnych - poinformował urząd marszałkowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty te rekomenduje Małopolska Rada ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego. Teraz decyzję o ich wpisaniu na listę produktów tradycyjnych podejmie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Dziedzictwo kulturowe Małopolski, to także nasze dziedzictwo kulinarne. Niepowtarzalny smak, najwyższa jakość produktów i specyficzne metody wytwarzania sprawiają, że naszymi przysmakami zachwycają się nie tylko mieszkańcy regionu, ale przede wszystkim turyści z kraju i zagranicy. Cieszę się, że do 183 małopolskich produktów, wpisanych na ministerialną listę, mają szansę dołączyć kolejne – powiedział w środę wicemarszałek Wojciech Kozak.  

Kiszone rydze, jabłka i miód

Przepis na kiszone rydze z gminy Uście Gorlickie mieszkańcy tego regionu przekazują sobie z pokolenia na pokolenie. Ci, którzy przyrządzają rydze co roku, opowiadają, że kisić nauczyli się od mam, babek, miejscowych ludzi. W koloryt Beskidu Niskiego wpisane jest też doroczne wydarzenie – Święto Rydza, odbywające się na przełomie września i października w Wysowej-Zdroju. Można wówczas skosztować gorlickich rydzy.

Łososiński sok tłoczony z jabłek miejscowi gospodarze przygotowują od ok. stu lat. Głównymi odmianami jabłek, wykorzystywanymi do produkcji soku, są: Jonagold, Szampion, Boskoop, Goldstar, Golden Delicious, Idared, Ligol, Elise, Gala. Mieszkańcy przygotowują jabłkowe soki od niepamiętnych czasów. Sadownictwu w tamtym regionie sprzyja odpowiedni mikroklimat.  Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego powstaje ze spadzi jodłowej, wydalanej przez miodownicę jodłową zieloną (Cinara pectinata Nordl), która bytuje na jodle pospolitej (Abies alba). W ulu następuje dalszy etap produkcji, polegający na przetworzeniu przyniesionej do ula spadzi, w miód. Miód produkują miejscowe pszczoły (linia Dobra), które od 2014 r. są objęte ochroną zasobów genetycznych.  

Śliwki w zalewie

Wolica to przysiółek we wsi Olszana k. Nowego Sącza. wokół tego terenu panuje swoisty mikroklimat, umiarkowane opady, duże nasłonecznienie, osłonięcie od wiatrów, późne przymrozki i wysoki poziom wód gruntowych, który jest szczególnie korzystny dla sadownictwa. Region słynie z przetworów owocowych, szczególnie śliwkowych i jabłkowych. Tamtejsze śliwki w zalewie korzennej i wino z płatków róż mają szansę trafić na ogólnopolską listę produktów tradycyjnych.

Śliwki w zalewie korzennej to kompot, który wyróżnia się intensywnym, korzennym zapachem. Dawniej podawano go w miseczkach – wówczas dolewano trochę przegotowanej wody, wedle uznania, by syrop nie był za słodki. Obecnie śliwki w zalewie korzennej, poza spożywaniem ich jako kompot, stanowią przystawkę podawaną bez syropu, m.in. do różnego rodzaju mięs.  

Wino z jabłek i płatków róży z Wolicy od innych win jabłkowych odróżnia dodatek płatków róży cukrowej, chętnie hodowanej w tamtejszych gospodarstwach. Dzięki takim składnikom wolickie wino ma specyficzny kolor, smak i zapach.

Artykuł w Gazecie Wyborczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zaznacz punkty graniczne 

 
Już wkrótce, bo na początku kwietnia, nad powiatem gorlickim pojawią się samoloty, z których będą wykonywane zdjęcia dla potrzeb geodezyjnych. Zanim jednak to się stanie wskazane jest, aby właściciele poszczególnych nieruchomości we wszystkich miejscowościach powiatu gorlickiego odpowiednio oznaczyli punkty graniczne.


Z inicjatywy starosty Karola Górskiego, przy udziale członka Zarządu Powiatu Stanisława Kaszyka, sekretarza powiatu Krzysztofa Augustyna i Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Gorlicach, odbyło się spotkanie informacyjne w tym temacie z przedstawicielami Urzędów Gmin i sołtysami z terenu powiatu gorlickiego.

Informacje dotyczące znakowania:

1. Znakowanie punktów granicznych nie jest obowiązkowe! To indywidualna, dobrowolna decyzja każdego z właścicieli nieruchomości.

2. Znakowanie może być wykonane tylko w tych miejscach, gdzie jest pewna, jasna i bezsporna granica nieruchomości.

3. Znak musi być wystarczająco duży i namalowany jaskrawym, najlepiej białym kolorem.

4. Wskazane jest, aby znak miał kształt krzyża o rozpiętości ramion 50-70 cm i grubości ok. 20 cm

5. Znak musi być wykonany dokładnie przy słupie granicznym, który staje się środkiem znaku

6. Znak musi być trwały tzn powinien być widoczny przez około 2-3 tygodnie.

7. Znak może być wykonany np. za pomocą:
- malowania na gruncie białą farbą, białym gipsem lub wapnem (mniej trwałe)
- jasnej lub pomalowanej na biało sklejki lub desek
- pomalowanych na biało cegieł

8. Wskazane jest, aby najbliższe otoczenie znaku granicznego uporządkować z trawy czy zarośli, które mogą go przysłonić.

9. Oznakowanie winno znaleźć się w terenie na początku kwietnia.

10. Zdjęcia lotnicze będą wykonywane w kwietniu na terenie całego powiatu gorlickiego. O dokładnym terminie ich wykonywania poinformujemy osobnym komunikatem.


UWAGA! Art. 277 Kodeksu Karnego mówi, że: Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Więcej na stronie Powiatu Gorlickiego


 

Zaproszenie na spotkanie w zakresie tworzenia Inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w zakresie tworzenia Inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

 

 

 

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 13.00 – 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gorlice, ul. 11 Listopada 2.

Inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych jest miejscem, w którym właściciel surowców roślinnych lub zwierzęcych może rozpocząć ich przetwarzanie korzystając z infrastruktury, maszyn i urządzeń a także specjalistycznego doradztwa oferowanego przez podmiot prowadzący inkubator. Korzystanie z inkubatora może być pierwszym etapem na drodze do utworzenia własnego zakładu przetwórczego - producent żywności, może sprawdzić swoje umiejętności oraz możliwości wprowadzenia na rynek oryginalnego, własnego produktu w zgodzie z przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi.    

W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie planuje ogłosić nabory wniosków na utworzenie dwóch inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na obszarze powiatu gorlickiego. Pierwszy nabór wniosków odbędzie się już w tym półroczu. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!      


 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gorlicach

zaprasza na szkolenie na temat:

 

PROGRAMY ROLNOŚRODOWISKOWE

oraz

ZMIANY W DOPŁATACH OBSZAROWYCH

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 13-03-2017 (poniedziałek)

 • GODZ 9.00  w  Gimnazjum w Uściu Gorlickiem

 • GODZ 12.00  w  Brunarach Świetlica Wiejska

 

 Doradca Dorota Telep-Michalak


ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 7 marca 2017 r. o godz. 900 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Funkcjonowanie oświaty – plan sieci publicznych szkół na terenie Gminy Uście Gorlickie.
 3. Dyskusje i wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Mikołaj HALCZAK


ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 7 marca 2017 r. o godz. 800 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Funkcjonowanie oświaty – plan sieci publicznych szkół na terenie Gminy Uście Gorlickie.
 3. Dyskusja i wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz AndrusikiewiczRuszają konsultacje społeczne nowego regulaminu BO

Już w najbliższy piątek, 17 lutego ruszają konsultacje społeczne dotyczące projektu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. W ich ramach do 3 marca mailowo i listownie przyjmowane będą stanowiska organizacji pozarządowych, zorganizowanych zostanie także 5 spotkań konsultacyjnych, w których mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele NGO jak i wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu. Wyniki konsultacji poznamy najpóźniej 3 kwietnia.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH
REGULAMINU II EDYCJI BO MAŁOPOLSKA

DATA

GODZINA

MIEJSCE

ADRES

20 LUTEGO

16:30

Urząd Marszałkowski Sala Obrad Sejmiku

ul. Racławicka 56,
30-001 Kraków

21 LUTEGO

16:00

Centrum Sztuki Mościce

ul. Traugutta 1,
33-101 Tarnów

22 LUTEGO

16:30

MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oświęcim

ul. gen. Józefa Bema 4,

32-600 Oświęcim

23 LUTEGO

16:30

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych

ul. Jagiellońska 45,
33-300 Nowy Sącz

27 LUTEGO

16:30

Urząd Miasta Zakopane, Sala Obrad

ul. Tadeusza Kościuszki 13,
34-500 Zakopane

 

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2017 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą lub e-mailem na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
e-mail: bo@umwm.pl

z dopiskiem „KONSULTACJE REGULAMINU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO”


Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

 

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

 

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.

Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.

Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.

Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją "usługę" na ok. 150 zł.

Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.

Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73
Wszystkie punkty są czynne w godz.: pon. 8:00 – 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 – 16:00.ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 2 marca 2017 r. o godz. 800 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku.
 3. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku.
 4. Problem lokalowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 5. Stacja narciarska ”Ostry Wierch”
 6. Sprawy bieżące.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Andrusikiewicz


INFORMACJA  

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się ptasiej grypy w Polsce Wójt Gminy Uście Gorlickie zwraca uwagę na potrzebę  zwiększenia środków ostrożności w gospodarstwach utrzymujących drób.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r.”w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków”

 1. Zakazuje się:
  1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. Nakazuje się:
  1. odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
  2. ·przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  3. karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

 

Zgodnie z ustawą z dn.11 marca 2004r. „o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt”

Kto wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom  nie utrzymuje zwierząt, w tym  nie karmi ich i nie poi, w określony sposób, podlega karze pieniężnej.

 

                                                                                   Wójt Gminy Uście Gorlickie 

 


 

ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2017 r. o godz. 900 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Kontrola dokumentacji z postępowań przetargowych prowadzonych w 2016 roku.
 3. Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu gminy dla klubów sportowych i stowarzyszeń w 2016 roku.
 4. Analiza złożonych interpelacji.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Dyskusje i wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Mikołaj HALCZAK


ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2017 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Podsumowanie pracy ZGKiM za 2016 rok.
 3. Zimowe utrzymanie dróg.
 4. Propozycje wskazania dróg rolniczych do projektu.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Dyskusje i wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Piotr MICHNIAKZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 9 lutego 2016 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
 3. Projekt uchwały w sprawie funduszu stypendialnego w Gminie Uście Gorlickie.
 4. Promocja turystyki w Gminie Uście Gorlickie 2017 r.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Dyskusje i wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
mgr inż. Włodzimierz KARIO
ZAPRASZAMY NA BADANIE OSTROŚCI WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY I ZAĆMY)

W dniu: 13.02.2017r. w Ośrodku Zdrowia „GAMED” w Uściu Gorlickim 155 w godzinach od: 10:00 do 13:00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy

Zapisy telefonicznie (18)351-60-08

 • Badanie ostrości wzroku- koszt 5zł
 • Pomiar ciśnienia śródgałkowego- koszt 10zł (Dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 13.02.2017r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych. Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy OKO-LUX sp. z o.o.


INFORMACJA

Do dnia 10 marca 2017 przyjmujemy jeszcze ankiety/deklaracje uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej dot. zakupu i montażu:

 • pomp ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej
 • kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej
 • paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby

W części dot. wymiany kotłów można napisać podanie i wpisać się na listę rezerwową do 10 luty 2017r. Dodatkowych informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy – P. Elżbieta Wansacz i P. Ewa Grzesiak-Hryc

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, serdecznie zaprasza Państwa firmę do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się podczas najważniejszych  w Europie targów produktów ekologicznych  Biofach 2017, w dniach 16 - 17 lutego 2017 r. w Norymberdze.

Giełda kooperacyjna to szansa nawiązania kontaków zagranicznych podczas, uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów działających w tej samej branży i zainteresowanych nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami.
Koszt udziału w giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszt transportu i zakwaterowania w trakcie trwania wydarzenia, a także bilet wejściowy na targi BIOFACH.

Giełda Biofach przeznaczona jest dla przedstawicieli branży żywności ekologicznej i organicznej, reprezentujących takie sektory jak:

 • świeża i mrożona żywność;
 • orzechy i suszone owoce;
 • zdrowe przekąski;
 • suplementy diety i zioła;
 • produkty dietetyczne, żywność dla niemowląt;
 • soki, piwa, wina
 • produkty nie związane z żywnością, w tym kosmetyki naturalne, sadzonki i nasiona

Zasady udziału w giełdzie:

·         Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym  dostępnym on-line na stronie https://www.b2match.eu/biofach2017/sign_up  określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, który chcieliby nawiązać (najpóźniej do 8 lutego 2017r ).

·         Dane zarejestrowanych firm na bieżąco umieszczane są w katalogu on-line na stronie giełdy https://www.b2match.eu/biofach2017/participants  (każdego dnia w katalogu pojawiają się nowe firmy).

·         Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy.

W dniach 16 - 17 lutego 2017 r., przy ponumerowanych stolikach, odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań pomiędzy dobranymi w pary firmami. Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski

W przypadku rejestracji Państwa firmy pod podanym wyżej linkiem, prosimy  wybrac z listy przewijanej Izbę Przemysłowo-Handlową jako Local Support Office.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

 

Zachęcając do udziału w tym wydarzeniu,

 

Z wyrazami szacunku/Best regards,

Małgorzata  Deka
 
Enterprise Europe Network
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
tel. 12 428 92 62
mdeka@iph.krakow.pl


Komunikat

 

        Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim informuje,

                       że od dnia 20.01.2017r. /piątek/,

            w budynku Szkoły Podstawowej w Hańczowej

                rozpoczyna działalność świetlica wiejska.

   

 

   Zapraszamy do czynnego udziału w zajęciach świetlicowych,     

warsztatach,  dzieci, młodzież i dorosłych,

w piątki od godz. 17:00 do 19:00 ,

w soboty od godz. 16:00 do 19:00


 

 

Terminy w wersji PDF do samodzielnego wydrukowania


INFORMACJA

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 27 stycznia 2017 r. o godz. 1200 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXIII Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2017 rok.
  2. Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2017-2027.
  3. Zmiany uchwały Nr III/25/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy na Przedstawiciela – Członka Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 1100 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Analiza projektu budżetu na 2017 rok.
 3. Podsumowanie realizacji inwestycji za 2016 rok
 4. Sprawy bieżące.
 5. Dyskusje i wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Stanisław SMOŁA


ZAPROSZENIE

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 900 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Analiza projektu budżetu na 2017 rok.
 3. Kontrola zastosowanych zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i od środków transportowych.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Dyskusje i wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz ANDRUSIKIEWICZ

Przewodniczący Komisji
Mikołaj HALCZAK

O G Ł O S Z E N I E

 Wójta Gminy Uście Gorlickie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.)  zawiadamiam:

1.  o podjęciu przez Radę Gminy Uście Gorlickie uchwał:

1) Nr XVII/150/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” „Wysowa – Blechnarka – Ropki – Hańczowa” w Gminie Uście Gorlickie obejmującej część działki nr 40/2 położonej w Ropkach;

2) Nr XXI/202/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie IV” w Gminie Uście Gorlickie w obejmującej część działki nr 45/4 położonej w Kunkowej;

   2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko     projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów i do prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 25 stycznia 2017r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Uście Gorlickie (38-315 Uście Gorlickie) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Uście Gorlickie.