Jesteś w:
Strona główna / Turystyka i rekreacja / Turystyka - wspólna sprawa
2021-07-31     Ignacego, Lodomiry, Romana     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
Informator















Warszawa, 30 sierpnia 2007 r.

„Magiczna Kraina Łemków i Pogórzan” najlepsza w Małopolsce

Najlepszy pomysł na produkt turystyczny w województwie małopolskim ma grupa partnerska „Beskid Zielony – Magiczna Kraina Łemków i Pogórzan” – tak orzekła kapituła konkursu „Turystyka – wspólna sprawa”. W nagrodę grupa zaprezentuje swoje produkty turystyczne na stoisku podczas tegorocznej edycji targów Tour Salon w Poznaniu. Laureat otrzyma ponadto większe dofinansowanie wydania materiału promującego efekty ich działalności wśród potencjalnych klientów.

Kapituła oceniła pomysły na produkty turystyczne powołane do życia przez regionalne grupy partnerskie działające w ramach projektu. Ocenie podlegały także same grupy – jednym z celów konkursu było bowiem stymulowanie ich aktywności.

O zwycięstwie grupy „Beskid Zielony – Magiczna Kraina Łemków i Pogórzan” zadecydowały oferowane przez nią oryginalne atrakcje. Grupa przygotowuje trzy produkty turystyczne. „W krainie Wysowianki” to turystyka uzdrowiskowa bazująca na miejscowościach Wysowa i Wapienne. „Hucuł i nie tylko” to propozycja dla turystów, którzy chcą spędzić swój wypoczynek aktywnie, gdzie głównymi atrakcjami produktu są Stadnina Koni Huculskich i Zalew na Klimkówce. Grupa w ramach produktu chce wytyczyć szlaki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej i wodnej. „Mona Lisa Beskidów” to ostatnia z propozycji, umożliwiająca turystom poznanie licznych zabytków Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego. Do najważniejszych należy zaliczyć Szlak Architektury Drewnianej z obiektami wpisanymi na listę UNESCO, Karpacki Szlak Naftowy czy średniowieczno-renesansowy Biecz ze słynną Szkołą Katów. Członkowie grupy chcą ponadto promować ginące zawody m.in. maziarstwo, kamieniarstwo, łyżkarstwo czy koronczarstwo na licznych jarmarkach dziedzictwa kulturowego.

Ogólnopolski konkurs wyłonił 16 wojewódzkich laureatów, a zorganizowany został w ramach projektu „Turystyka – wspólna sprawa”. Wszyscy laureaci zaprezentują się na największym stoisku podczas tegorocznej edycji targów Tour Salon w dniach 24-27 października w Poznaniu. Zwycięskie grupy partnerskie otrzymają ponadto dofinansowanie wydania materiału promującego tworzony produkt turystyczny.

„Turystyka – wspólna sprawa” to największy projekt szkoleniowo-doradczy dla branży turystycznej w Polsce. Bierze w nim udział ponad 130 grup partnerskich, które stworzyły łącznie ponad 200 produktów turystycznych na terenie całego kraju. Projekt „Turystyka – wspólna sprawa” jest objęty patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

***

Partnerami projektu w województwie małopolskim są: Małopolska Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna Gorlice „Beskid Zielony”, Lokalna Organizacja Turystyczna Zawoja oraz Regionalny Portal Internetowy www.wrotamalopolski.pl.

***

Ogólnopolskimi patronami projektu „Turystyka – wspólna sprawa” są: Polska Organizacja Turystyki, Polska Izba Turystyki, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa oraz Rada Krajowa Izb Turystyki.

***

Partnerem konkursu „Turystyka - wspólna sprawa” są Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2007 organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

Regionalne Biuro Projektu w Krakowie Więcej informacji:
tel.: 0 12 421 31 33
fax: 0 12 421 31 33
e-mail: malopolskie@tws.org.pl
Dominika Telega
Migut Media SA
tel.: 0 22 515 00 58
fax: 0 22 613 25 84
e-mail: d.telega@migutmedia.pl  

 www.tws.org.pl


Szkolenia szansą na rozwój branży turystycznej

W województwie małopolskim pod patronatem Marszałka Województwa realizowany jest projekt szkoleniowo-doradczy „Turystyka – wspólna sprawa”. Dotychczas powstało 5 grup partnerskich, które realizują swoje pomysły na ciekawe produkty turystyczne, w ścisłej współpracy przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samorządów. Trwają szkolenia z „Współpracy sieciowej” dla członków grup partnerskich, a już niedługo rozpoczną się zapisy na szkolenia z „Zarządzania turystyką” dla pracowników i menedżerów zatrudnionych w turystyce.

Według badania przygotowanego przez firmę F5 Konsulting w Małopolsce w porównaniu z innymi województwami biorącymi udział w drugiej edycji projektu „Turystyka – wspólna sprawa” (lubelskie, małopolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) szkolenia cieszą się większym zainteresowaniem małych i średnich przedsiębiorstw. 42 procent badanych w Małopolsce stanowili przedsiębiorcy, przy 38 procent średnio w pozostałych badanych pięciu województwach. Kolejnymi grupami zainteresowanymi szkoleniami byli przedstawiciele samorządów - 17 procent oraz właściciele i pracownicy gospodarstw agroturystycznych – 15 procent.

W turystyce w ostatnich latach coraz bardziej widoczny jest odpływ wykwalifikowanej kadry. Wiele osób pracujących w restauracjach, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych decyduje się wyjechać za granicę, z przyczyn ekonomicznych. Pojawił się więc problem znalezienia w Małopolsce pracowników z odpowiednim doświadczeniem. Firma KPMG w swoim raporcie wskazuje, że już połowa wszystkich pracodawców odczuła brak pracowników z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami. Pracodawcy jako przyczynę wskazali znaczną emigrację zarobkową młodych Polaków. Aby przeciwdziałać temu zjawisku KPMG w swoim raporcie zaleca „działania rozwojowe”, mające na celu zatrzymanie pracowników w firmie lub ich przyciągnięcie do niej. Według raportu najlepszą inwestycją w pracownika są szkolenia.

Już wkrótce w Małopolsce rozpoczną się zapisy na 26 różnych szkoleń zawodowych i menedżerskich. Dla pracowników zatrudnionych w turystyce istnieje możliwość przeszkolenia się np. w zakresie technik kulinarnych, obsługi klienta, czy utrzymania czystości. Dla menadżerów zaplanowano kursy dotyczące pozyskiwania funduszy, zarządzania zasobami ludzkimi, czy wykorzystania Internetu w promocji swojej firmy.

Dla małych i średnich firm turystycznych kursy są dofinansowane w 80 procentach, resztę pokrywa Unia Europejska. Dla przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz turystyki szkolenia są bezpłatne. Projekt „Turystyka – wspólna sprawa”, stwarza szansę na pobudzenie turystyki w Małopolsce, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w turystyce. W szkoleniach może wziąć udział każda osoba zatrudniona w branży turystycznej z terenu całego województwa małopolskiego.

Szczegółowe informacje z dokładnym opisem wszystkich 26 szkoleń znajduje się na stronie http://www.tws.org.pl/index.php?po=69

Zapisy na szkolenia prowadzi Regionalne Biuro Projektu „Turystyka – wspólna sprawa” w Krakowie,
tel. 012-4213133, maloplskie@tws.org.pl

Aktualności















Urząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl