Jesteś w:
Strona główna / Profilaktyka
2022-12-05     Kryspiny, Norberta, Sabiny     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
InformatorPRZEMOC W RODZINIE
Informator gminny dla osób doznających przemocy

Publikujemy prezentację dotyczącą przemocy w rodzinie - opisującą co jest przemocą w rodzinie i jak na nią reagować.
Prezentacja zapisana jest w formacie PowerPoint 97-2003 - aby ją przeglądać, należy mieć na komputerze zainstalowany program MS PowerPoint w wersji 97 lub wyższej lub program PowerPoint Viewer - do ściągnięcia ze strony Microsoftu.

informator - Przemoc


Obóz wakacyjny

Dzięki staraniom Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej w Gładyszowie, którym kieruje ks. Arkadiusz Barańczuk w dniach 25.06 – 01.07 2008 roku w Gdańsku gościła grupa 31 dzieci z gminy Uście Gorlickie. Dzieci przyjechały nad morze już po raz trzeci. Prawosławnej Parafii Wojskowej w Gdańsku udało się zapewnić grupce dzieci krótki, lecz zapadający w pamięci wypoczynek nad morzem. Młodzi ludzie z południa kraju mieli możliwość poznania regionu pomorskiego. Zwiedzali gdańską starówkę, kąpali się w Bałtyku, podziwiali krajobrazy Kaszub, zapoznając się z kulturą regionu. Wielką pomoc w organizacji pobytu i zapewnieniu dzieciom atrakcji zaoferowały zaprzyjaźnione z parafią wojskową jednostki i instytucje wojskowe Garnizonu Gdańsk.

Drugiego dnia po przyjeździe Straż Miejska w Gdańsku zorganizowała dzieciom festyn z konkursami, zabawami oraz pokazem umiejętności psa szkolonego do wyszukiwania środków odurzających. Festyn odbył się dzięki zaangażowaniu z-cy Komendanta Straży Miejskiej Pana Mariusza Jaskulskiego.

Duże i bezinteresowne zaangażowanie w organizację wypoczynku było udziałem Komendanta WKU 1 w Gdańsku – ppłk Jacka Wierciocha, który dołożył wielkich starań by zapewnić dzieciom poznanie uroków morza z pokładu 2 jachtów. On to bowiem zorganizował grupie wycieczkę morską, za realizację, której szczególne podziękowania należą się kpt. Sławomirowi Wyszyńskiemu Komandorowi Gdańskiego Klubu Morskiego LOK, który po ojcowsku z wielkim zaangażowaniem i cierpliwością odpowiadał na wszystkie pytania stawiane przez dzieci podczas kilkugodzinnego rejsu.

Duże i bezinteresowne zaangażowanie w organizację wypoczynku było udziałem Komendanta WKU 1 w Gdańsku – ppłk Jacka Wierciocha, który dołożył wielkich starań by zapewnić dzieciom poznanie uroków morza z pokładu 2 jachtów. On to bowiem zorganizował grupie wycieczkę morską, za realizację, której szczególne podziękowania należą się kpt. Sławomirowi Wyszyńskiemu Komandorowi Gdańskiego Klubu Morskiego LOK, który po ojcowsku z wielkim zaangażowaniem i cierpliwością odpowiadał na wszystkie pytania stawiane przez dzieci podczas kilkugodzinnego rejsu.


Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywateli i bezsilność służb publicznych. Dlatego wzywamy parlament, administrację rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, massmedia oraz wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do przeciwdziałania przemocy i postępowania zgodnie z następującymi zasadami etycznymi:

 1. Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych.
 2. Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.
 3. Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.
 4. Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej.
 5. Każdy człowiek ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą.
 6. Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 7. Każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

PRZEMOC W RODZINIE

 • JEST INTENCJONALNA
 • SIŁY SĄ NIERÓWNE
 • NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
 • POWODUJE CIERPIENIE I BÓL

Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy. Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.


herb UG

GMINNA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
UŚCIE GORLICKIE

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W UŚCIU GORLICKIM
PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

TEL. 018/3516041 WEW.52, 018-3516091
DYŻURY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 8.00-14.00

POSTERUNEK POLICJI W UŚCIU GORLICKIM
TEL. 018/3516007
NR BEZPŁATNY 018/3537320

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GORLICACH
Gorlice, ul. 11 Listopada 56
Tel. 997
Recepcja: 018-3548201
Centrala: 018-3548301

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Gorlice, ul. Słoneczna 7
Tel. 018-3525380

Dyżur Prawnika: Piątek 9.00-12.00
Dyżur Psychologa: Środa 13.00-15.00

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W UŚCIU GORLICKIM
TEL. 018-3516491
 


W dniach 8-9 maja 2007 r. w Wysowej-Zdroju odbyła się konferencja „Profilaktyka bez granic – budowa powiązań instytucjonalnych polskich i słowackich samorządów i policji”

herb UG   interreg   EU   interreg PL-SK   euroregion Tatry

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg IIIA Polska-Republika Słowacka oraz z budżetu państwa - w ramach Mikroprojektów Euroregionu „Tatry”.

Program konferencji
8-9 maja 2007 - Wysowa-Zdrój

8.05.2007

12.00 : 13.00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

13.00 : 14.00

OBIAD

14.00 : 14.15

POWITANIE - DYMITR RYDZANICZ – WÓJT GMINY UŚCIE GORLICKIE

14.15 : 14.45

„PROFILAKTYKA BEZ GRANIC – WSPÓŁPRACA POLSKO-SŁOWACKA NA PRZYKŁADZIE GMINY UŚCIE GORLICKIE” – mgr ELŻBIETA WANSACZ – PEŁNOMOCNIK DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WÓJTA GMINY UŚCIE GORLICKIE

14.45 : 15.15

WYSTĄPIENIE PEŁNOMOCNIKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DS. PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM - mgr MARTA MORDARSKA

15.15 : 15.45

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ NA SŁOWACJI - mgr MARIA KRUSKOVA – HORNOSARISSKIE OSVETOVE STREDISKO W BARDEJOVIE

15.45 : 16.00

PRZERWA KAWOWA

16.00 : 16.30

WPŁYW ALKOHOLU NA SYSTEM NERWOWY CZŁOWIEKA – dr KRZYSZTOF SZMIGIEL

16.30 : 17.00

PROFILAKTYKA W MEDIACH – asp. DANIEL MYŚLIWY – KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GORLICACH

17.00 : 17.30

MITING SPIKERSKI – KLUB ABSTYNENTA „RODZINA”

17.30 : 18.30

SPACER DO PIJALNI WÓD MINERALNYCH

19.00

UROCZYSTA KOLACJA

9.05.2007

9.00 : 10.00

ŚNIADANIE

10.00 : 10.30

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ A POMOC RODZINIE – mgr MONIKA BARAN – PRACOWNIK SOCJALNY OPS UŚCIE GORLICKIE (prezentacja w formacie MS Power Point (96.50 Kb))

10.30 : 11.00

WYSTĄPIENIE PRACOWNIKA MIASTA BARDEJOV – mgr JAN NOVOTNY

11.00 : 11.30

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOŁACH – mgr MIRON MICHNIAK
(prezentacja w formacie MS Power Point (133.50 Kb))

11.30 : 12.00

PROFILAKTYKA W MEDIACH SŁOWACKICH - mgr art. JURAJ BOCHNA

12.00

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

13.00

OBIAD

 
 


Spartakiada zimowa 2005

22 lutego 2005 r. odbyła się w Wysowej-Zdroju „SPARTAKIADA ZIMOWA” dla dzieci i młodzieży z terenu gminy i wczasowiczów. Organizatorem spartakiady był Wójt Gminy Uście Gorlickie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas spartakiady zostały przeprowadzone następujące konkurencje:

 • „Slalom Gigant” o puchar Wójta Gminy Uście Gorlickie,
 • „Bieg Narciaraski” o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Uście Gorlickie,
 • Zjazd na „byle czym”,
 • Konkurs na rzeźbę ze śniegu.

Zwycięzcy otrzymali puchary, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.
W imprezie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całej gminy Uście Gorlickie, wczasowicze przebywający w Wysowej-Zdroju oraz młodzież gimnazjalna z Gorlic wraz z ich przyjaciółmi z Belgii. Młodzi ludzie z Belgii po raz pierwszy widzieli tyle śniegu.
Pogoda dopisała, uczestnicy byli bardzo zadowoleni.

Organizatorzy dziękują za pomoc i zaangażowanie Straży Granicznej z Wysowej-Zdroju, Policji z Uścia Gorlickiego, Sołtysowi Sołectwa Wysowa-Zdrój oraz nauczycielom szkół z terenu gminy, a także Państwu Irenie i Romanowi Sulicz za udostępnienie wyciągu narciarskiego.

_______________________

WYNIKI ZAWODÓW

I. „ZJAZD NA BYLE CZYM”
Było bardzo duże zainteresowanie tą konkurencją, udział wzięli zawodnicy w różnym wieku.

Pierwsze miejsce jednogłośnie zajęła drużyna „Śpiący Rycerze” z Zabrza - 1,5-letnia Zosia oraz 3-letni Tymoteusz.
Drugie miejsce zajął pojazd „Dziwoląg”.
Trzecie miejsce - Katarzyna Romańska z Warszawy.
Wyróżnienie otrzymali goście z Belgii, którzy przygotowali pojazd „Alladyn”.

II. SLALOM GIGANT

Gimnazjum:

Dziewczęta:
Pierwsze miejsce (Puchar Wójta Gminy Uście Gorlickie) - Karolina Jamro ze Śnietnicy
Drugie miejsce - Sabina Wąchała z Uścia Gorlickiego
Trzecie miejsce - Adrianna Nowicka

Chłopcy:
Pierwsze miejsce – Marcin Sulicz z Wysowej-Zdroju
Drugie miejsce – Dariusz Jamro z Uścia Gorlickiego
Trzecie miejsce- Sebastian Markowicz z Wysowej-Zdroju

Szkoła Podstawowa:

Dziewczęta:
Pierwsze miejsce - Agata Nowak z Uścia Gorlickiego
Drugie miejsce – Oksana Bajus z Gładyszowa
Trzecie miejsce – Aneta Czuchta z Gładyszowa

Chłopcy:
Pierwsze miejsce – Rafał Czuchta z Gładyszowa
Drugie miejsce - Jakub Jamro ze Śnietnicy
Trzecie miejsce – Szymon Okoń z Warszawy

III. BIEG NARCIARSKI

Szkoła Podstawowa - kl. IV i młodsi
Pierwsze miejsce – Marcin Ptaszkowski - Hańczowa
Drugie miejsce - Adam Skalski - Hańczowa
Trzecie miejsce – Mateusz Ptaszkowski - Hańczowa

Szkoła Podstawowa - kl. V-VI
Pierwsze miejsce – Radosław Koszyk - Hańczowa
Drugie miejsce – Wojciech Kuruc - Hańczowa
Trzecie miejsce – Tomasz Polakiewicz - Hańczowa

Gimnazjum
Pierwsze miejsce (Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Uście Gorlickie) – Łukasz Trzepak - Hańczowa
Drugie miejsce – Hubert Koszyk - Hańczowa
Trzecie miejsce – Tomasz Polakiewicz - Hańczowa

IV. RZEŹBA ZE ŚNIEGU
Do tej konkurencji także zgłosiło się bardzo dużo chętnych, wszystkie rzeźby były wspaniałe, a jury miało kłopot z wybraniem najciekawszych.

Pierwsze miejsce – drużyna ze Śnietnicy - Adrianna Jamro, Justyna Szczerba, Maria Bacia
Drugie miejsce – drużyna z Gładyszowa – Rafał Czuchta, Michał Bajus, Aneta Czuchta, Justyna Janowiec
Trzecie miejsce – Olga Woźniak z Wysowej-Zdroju

Więcej zdjęć można obejrzeć tutaj.

AktualnościUrząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl