Jesteś w:
Strona główna / Urząd Gminy / Komunikaty CZK
2021-07-31     Ignacego, Lodomiry, Romana     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
InformatorKomunikaty Centrum Zarządzania Kryzysowego


 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 65

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem /1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 10:00 dnia 16.05.2017 do godz. 19:00 dnia 16.05.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Piotr Wałach

Godzina i data wydania

godz. 06:39 dnia 16.05.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 malopolskie od 10:00/16.05 do 19:00/16.05.2017 deszcz 25 mm, porywy 65 km/h, grad

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, burze z gradem w dzień 16.05, opady deszczu do 25 mm, porywy wiatru do 65 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia           4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie  w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Rodzaj zanieczyszczenia:

Pył PM 10

Przewidywana wielkość zanieczyszczenia

Powyżej – 200 μg/m3

Obszar

Małopolska: północna, zachodnia, południowo-wschodnia

Termin

Do godz. 24:00 dnia 16.02.2017 r.

Uwagi

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, dla woj. małopolskiego:

obszar 1 – m. Kraków;

obszar 2 – m. Tarnów, bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski;

obszar 3 – m. Nowy Sącz, nowosądecki, limanowski, gorlicki;

obszar 4 - miechowski, krakowski, proszowicki, wielicki;

obszar 6 – olkuski, chrzanowski, oświęcimski.

Działania ochronne:

Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinni podjąć następujące środki ostrożności:

ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń, unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia, ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy, śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie  monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:

Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%).

Zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

Podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem.

ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Władze gmin powinny podjąć intensywne kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

Podmioty gospodarcze powinny zawiesić uciążliwe prace budowlane w części, w której wiążą się one z dużą emisją niezorganizowaną do powietrza.

Policja oraz zarządcy dróg powinni nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.

W przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia, zarządcy dróg powinni realizować czyszczenie ulic na mokro, natomiast podmioty gospodarcze zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

 

 

 


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Opady marznące/1; silna mgła/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 22:00 dnia 03.02.2017 do godz. 09:00 dnia 04.02.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki, powodujących gołoledź. Na znacznym obszarze mgła ograniczająca widzialność do 100 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

Opady marznące: 80%

Silna mgła: 80%

Uwagi

Brak

Dyżurny synoptyk

Adam Michniewski

Godzina i data wydania

godz. 12:32 dnia 03.02.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 malopolskie od 22:00/03.02 do 09:00/04.02.2017 marznace opady, drogi sliskie

IMGW-PIB OSTRZEGA: MGLA/1 malopolskie od 22:00/03.02 do 09:00/04.02.2017 widzialnosc 100 m

 

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny mróz/1

Obszar

województwo małopolskie – subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 22:00 dnia 25.01.2017 do godz. 10:00 dnia 27.01.2017

Przebieg

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 25/26.01 miejscami od -18°C do -15°C. Temperatura minimalna w nocy 26/27.01 od -23°C do -20°C, lokalnie spadek temperatury do -25°C. Temperatura maksymalna w dzień 26.01 od -8°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Dyżurny synoptyk

Piotr Wałach

Godzina i data wydania

godz. 09:58 dnia 25.01.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 malopolskie.poludniowy od 22:00/25.01 do 10:00/27.01.2017 temp.min -25 st., temp.maks -5 st., wiatr 10-15 km/h

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 


 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Oblodzenie/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 17:00 dnia 12.01.2017 do godz. 07:30 dnia 13.01.2017

Przebieg

Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący  zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od     -4°C do -2°C, przy gruncie od -5°C do -2°C. W rejonach podgórskich temperatura minimalna około -6°C.

Godz.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Anna Woźniak

Godzina i data wydania

godz. 13:11 dnia 12.01.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 malopolskie od 17:00/12.01 do 07:30/13.01.2017 temp.min. od -4 st. do -2 st., przy gruncie do -5 st., slisko

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 128

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny mróz/1

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 20:00 dnia 30.12.2016 do godz. 08:00 dnia 01.01.2017

Przebieg

Lokalnie w dolinach i kotlinach górskich prognozuje się temperaturę minimalną w nocy około -17°C, temperatura maksymalna w dzień około

 -6°C. Wiatr o średniej prędkości do 5 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Łukasz Harasimowicz

Godzina i data wydania

godz. 11:36 dnia 30.12.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 malopolskie. poludniowy od 20:00/30.12.2016 do 08:00/01.01.2017 temp.min -17 st., temp.maks -6 st., wiatr 5 km/h

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, mróz w nocy 30/31.12 oraz 31.01/01.01, temperatura w nocy około -17°C, temperatura w dzień około -6°C.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 117

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny mróz/1

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 00:00 dnia 13.12.2016 do godz. 09:00 dnia 13.12.2016

Przebieg

Prognozuje się spadek temperatury w dolinach i kotlinach górskich do -18°C. Średnia prędkość wiatru do 5 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Obowiązują:

Do godz.19:00 dnia 12.12.2016 OSTRZEŻENIE nr 115 na INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU/1 wydane o godz.22:35 dnia 11.12.2016.

Do godz.17:00 dnia 12.12.2016 OSTRZEŻENIE nr 116 na OBLODZENIE/1 wydane o godz.08:27 dnia 12.12.2016.

Dyżurny synoptyk

Iwona Lelątko

Godzina i data wydania

godz. 11:28 dnia 12.12.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 malopolskie.poludniowy od 00:00/13.12 do 09:00/13.12.2016 lokalnie w dolinach temp.min -18 st., wiatr do 5 km/h

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, mróz w nocy 12/13.12 i rano 13.12, temperatura w dolinach lokalnie -18°C.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 116

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Oblodzenie/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 14:00 dnia 12.12.2016 do godz. 17:00 dnia 12.12.2016

Przebieg

Występujące na obszarze województwa opady deszczu, po godzinie 14 cz. urz. , od północy województwa, będą przechodziły w opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a następnie zanikać. Jednocześnie, od północy województwa, następować będzie spadek temperatury powietrza poniżej 0°C, powodując zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodnikow. Temperatura powietrza obniży się do około -2°C, przy gruncie do           -3°C. W nocy nastąpi dalszy spadek temperatury, temperatura minimalna wyniesie od -10°C do -7°C, w rejonach podgórskich lokalnie do -18°C. Temperatura maksymalna jutro w dzień około 0°C, w rejonach podgórskich około -3°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

Powyżej 95%

Uwagi

Obowiązują:

Do godz.19:00 dnia 12.12.2016 OSTRZEŻENIE nr 115 na INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU/1 wydane o godz.22:35 dnia 11.12.2016.

Dyżurny synoptyk

Iwona Lelątko

Godzina i data wydania

godz. 08:27 dnia 12.12.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 malopolskie od 14:00/12.12 do 17:00/12.12.2016 spadek temp. do -2st., przy gruncie do -3 st., slisko

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, oblodzenie drog i chodnikow po południu 12.12, spadek temperatury do -3°C, ślisko.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 115

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady śniegu/1

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 02:00 dnia 12.12.2016 do godz. 19:00 dnia 12.12.2016

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 800 m n.p.m. od 10 cm do 15 cm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

70%

Uwagi

Brak

Dyżurny synoptyk

Łukasz Kiełt

Godzina i data wydania

godz. 22:35 dnia 11.12.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/1 malopolskie.poludniowy od 02:00/12.12 do 19:00/12.12.2016 przyrost pokrywy od 10 cm do 15 cm pow. 800 m n.p.m.

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, intensywne opady śniegu w nocy i w dzień 12.12, opady od 10 cm do 15 cm, powyżej 800 m n.p.m.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 113

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Opady marznące/1

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 18:00 dnia 09.12.2016 do godz. 08:00 dnia 10.12.2016

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie w Beskidzie Sądeckim słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Grzegorz Mikutel

Godzina i data wydania

godz. 12:29 dnia 09.12.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 malopolskie.poludniowy od 18:00/09.12 do 08:00/10.12.2016 marznace opady, drogi sliskie

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, marznące opady od wieczora 09.12 do rana 10.12, gołoledź, uwaga drogi śliskie.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 111

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Opady marznące/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 00:00 dnia 08.12.2016 do godz. 08:30 dnia 08.12.2016

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Piotr Wałach

Godzina i data wydania

godz. 12:12 dnia 07.12.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 malopolskie od 00:00/08.12 do 08:30/08.12.2016 marznace opady, drogi sliskie

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Ostrzeżenie meteorologiczne nr 100

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/1

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 08:00 dnia 18.11.2016 do godz. 06:00 dnia 19.11.2016

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z kierunku południowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk hydrolog

Michał Solarz

Godzina i data wydania

godz. 12:37 dnia 17.11.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 malopolskie.poludniowy od 08:00/18.11 do 06:00/19.11.2016 predkosc do 40 km/h, porywy do 90 km/h, S

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny wiatr w dzień 18.11 i w nocy 18/19.11, prędkość w porywach do 90 km/h, południowy.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie  w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:55

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków Sho Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar

Województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 03.10.2016 do godz. 00:00 dnia 05.10.2016

Przebieg

W związku z prognozowanymi opadami deszczu, na rzekach na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

75%

Uwagi

W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog

Wawrzyniec Kruszewski

Godzina i data wydania

03.10.2016 - godz. 11:48

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2  województwo  malopolskie  od 12:00/03.10.do 00:00/05.10.2016

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 91

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo małopolskie – subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 08:00 dnia 05.09.2016 do godz. 24:00 dnia 05.09.2016

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Obowiązują:

Do godz.04:00 dnia 06.09.2016 OSTRZEŻENIE nr 90 na DESZCZ/1 wydane o godz.14:19 dnia 04.09.2016.

Dyżurny synoptyk

Piotr Ramza

Godzina i data wydania

godz. 07:21 dnia 05.09.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 malopolskie.polnocny od 08:00/05.09 do

24:00/05.09.2016 opady od 25 mm do 35 mm

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny deszcz w dzień 05.06 i w nocy 05/06.09, opady od 25 mm do 35 mm.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 84

Nazwa biura

 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

 Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 00:00 dnia 10.08.2016 do godz. 24:00 dnia 10.08.2016

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Strefa opadów deszczu o największym natężeniu przemieszczać się będzie stopniowo z zachodu na

wschód województwa.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Obowiązują:

Do godz.00:00 dnia 10.08.2016 OSTRZEŻENIE nr 83 na BURZE Z GRADEM/1 wydane o godz.07:02 dnia 09.08.2016.

Dyżurny

Michał Solarz

Godzina i data wydania

godz. 13:04 dnia 09.08.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 malopolskie od 00:00/10.08 do 24:00/10.08.2016 opadyod 30 mm do 50 mm

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

  


                                              Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 83

Nazwa biura

 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

 Burze z gradem/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 15:00 dnia 09.08.2016 do godz. 24:00 dnia 09.08.2016

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak

Dyżurny

Tomasz Knopik

Godzina i data wydania

godz. 07:02 dnia 09.08.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 malopolskie od 15:00/09.08 do 24:00/09.08.2016 deszcz do 35 mm, porywy 70 km/h, mozliwy grad

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

  


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Upał/2

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 23.06.2016 do godz. 18:00 dnia 26.06.2016

Przebieg

Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Rafał Kielar

Godzina i data wydania

godz. 10:30 dnia 22.06.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/2 malopolskie od 12:00/23.06 do 18:00/26.06.2016 temp.maks 34 st., temp.min 18 st.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 56

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze /1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 11:00 dnia 15.06.2016 do godz. 20:00 dnia 15.06.2016

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Szymon Pysz

Godzina i data wydania

godz. 06:42 dnia 15.06.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 malopolskie od 11:00/15.06 do 20:00/15.06.2016 deszcz 30 mm, porywy 70 km/h, grad

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, burze z gradem w dzień 15.06 i wieczorem 15.06, opady deszczu do 30 mm, porywy wiatru do 70 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 55

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze /1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 14.06.2016 do godz. 22:00 dnia 14.06.2016

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, oraz porywami wiatru od 50 km/h do 65 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Piotr Ramza

Godzina i data wydania

godz. 06:30 dnia 14.06.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 malopolskie od 12:00/14.06 do 22:00/14.06.2016 deszcz 25 mm, porywy 65 km/h

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, burze w dzień i wieczorem 14.06, opady deszczu do 25 mm, porywy wiatru do 65 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 10:00 dnia 09.06.2016 do godz. 22:00 dnia 09.06.2016

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Adam Michniewski

Godzina i data wydania

godz. 06:36 dnia 09.06.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 małopolskie od 10:00/09.06 do 22:00/09.06.2016 deszcz 30 mm, porywy 70 km/h, grad

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, burze z gradem w dzień i wieczorem 09.06, opady deszczu do 30 mm, porywy wiatru do 70 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 


Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:19

Nazwa biura

BPH O/Kraków IMGW PIB

Zjawisko/stopień zagrożenia

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar

Obszar zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Ropy – (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 09:00 dnia 02.06.2016 do godz. 09:00 dnia 03.06.2016

Przebieg

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (punktowo również o charakterze burzowym) w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa i w zlewniach zurbanizowanych, prognozowane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Karolina Wolanin

Godzina i data wydania

godz. 2.06.2016 - godz. 08:15

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnia skawy, raby, dunajca, ropy (malopolskie) od09:00/02.06.do09:00/03.06.2016

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 53

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 09:00 dnia 02.06.2016 do godz. 01:00 dnia 03.06.2016

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm, lokalnie 50 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Piotr Wałach

Godzina i data wydania

godz. 06:56 dnia 02.06.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 malopolskie od 09:00/02.06 do 01:00/03.06.2016 opady od 25 mm do 35 mm, lokalnie do 50 mm.

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny deszcz w dzień 02.06 i w nocy 02/03.06 opady od 25 mm do 35 mm, lokalnie do 50 mm.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

  


 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 30.05.2016 do godz. 23:00 dnia 30.05.2016

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak

Dyżurny synoptyk

Michał Solarz

Godzina i data wydania

godz. 06:43 dnia 30.05.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 malopolskie od 12:00/30.05 do

23:00/30.05.2016 deszcz 25 mm, porywy 70 km/h, grad

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, burze z gradem w dzień i przed północą 30.05, opady deszczu do 25 mm, porywy wiatru do 70 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 


OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Rodzaj zanieczyszczenia:

Pył PM 10

Przewidywana wielkość zanieczyszczenia

Powyżej 200 µg/m³

Obszar

Kraków, Małopolska południowo -wschodnia

Termin

Środa, 27 stycznia 2016 r., godz. 0 do 24

Uwagi

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

 Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

·         unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

·         ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

·         osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

·         śledzić informacje na stronie www.malopolska.pl/powietrze o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń. 

Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Roztopy/1

Obszar

województwo małopolskie – subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 09:00 dnia 26.01.2016 do godz. 20:00 dnia 28.01.2016

Przebieg

Prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0°C we wtorek rano do 5°C w środę i czwartek oraz opady deszczu do 4 mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 15 km/h do 25 km/h, z kierunków zachodnich.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Adam Michniewski

Godzina i data wydania

godz. 13:40 dnia 25.01.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: ROZTOPY/1 malopolskie.poludniowy od 09:00/26.01 do 20:00/28.01.2016 Wzrost temp. do 5st, deszcz 4mm, wiatr do 25km/h

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, roztopy od 26.01 wzrost temperatury maksymalnej do 5°C, opady deszczu do 4 mm na dobę.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 91

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 08:00 dnia 19.11.2015 do godz. 18:00 dnia 19.11.2015

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h w porywach od 75 km/h, z kierunków  zachodnich.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Tomasz Knopik

Godzina i data wydania

godz. 17:13 dnia 18.11.2015

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 woj. małopolskie  od 08:00/19.11 do 18:00/19.11.2015  prędkość 30 – 45 km/h, porywy do 75 km/h, W.

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny wiatr 19:11., prędkość w porywach do 75 km/h , kierunki  zachodnie.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 86

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 00:00 dnia 20.10.2015 do godz. 24:00 dnia 20.10.2015

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu
umiarkowanym. Strefa opadów postępować będzie od południa
subregionu. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 40 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Grzegorz Baca

Godzina i data wydania

godz. 11:15 dnia 19.10.2015

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 woj.malopolskie sub.poludniowy od 00:00/20.10 do 24:00/20.10.2015 , wysokosc opadow 30-40 mm

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny deszcz od nocy 19/20.10 do nocy 20/21.10, lokalnie do 40 mm.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:40

Nazwa biura

prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Kraków Sho Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 10:30 dnia 25.09.2015 do godz. 08:00 dnia 27.09.2015

Przebieg

W związku z występującymi oraz nadal prognozowanymi opadami deszczu o charakterze ciągłym i konwekcyjnym, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo, na mniejszych rzekach, w miejscu wystąpienia silnych opadów burzowych połączonych z opadem jednostajnym, istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

70%

Uwagi

W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, Informacja może ulec zmianie.

Dyżurny

Aleksandra Chamerlińska-Kulka

Godzina i data wydania

godz. 10:15- 25.09.2015

SMS

IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEG.PUNKTOWO ALARM/2 zlewnie: skawy, raby, dunajca, ropy (malopolskie) od10:30/25.09.do08:00/27.09.2015

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 81

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/2

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 09:00 dnia 25.09.2015 do godz. 24:00 dnia 26.09.2015

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Opady jednostajne będą połączone z opadami konwekcyjnymi oraz burzami. Prognozowana suma opadu wyniesie w pierwszej dobie od 45 mm do 60 mm. Z prawdopodobieństwem 30%,

łącznie z silnym opadem konwekcyjnym, prognozowana suma opadów lokalnie może osiągnąć 100 mm. Podczas drugiej doby prognozowana wysokość opadów wyniesie od 25 mm do 40 mm, lokalnie łącznie z silnym opadem konwekcyjnym do 80 mm..

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Traci ważność Ostrzeżenie nr 79 wydane o godz. 11:58 dnia 24.09.2015.

Dyżurny

Anna Woźniak

Godzina i data wydania

godz. 08:59 dnia 25.09.2015

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 woj.malopolskie od 09:00/25.09 do 24:00/26.09.201525-25/26.09 45-60mm,ryzyko30%100mm;26.09 25-40mm,lok.80mm

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 79

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 06:00 dnia 25.09.2015 do godz. 06:00 dnia 26.09.2015

 

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 35 mm do 50 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Grzegorz Baca

Godzina i data wydania

godz. 11:58 dnia 24.09.2015

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 woj.malopolskie sub.poludniowy od 06:00/25.09 do 06:00/26.09.2015 35-50 mm

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny deszcz od rana 25.09 do rana 26.09, miejscami do 50 mm,

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/1

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 09:00 dnia 16.09.2015 do godz. 21:00 dnia 17.09.2015

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków południowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

W czwartek rano i przed południem prędkość wiatru może być okresami mniejsza.

Dyżurny synoptyk

Tomasz Knopik

Godzina i data wydania

godz. 22:45 dnia 15.09.2015

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 woj.malopolskie sub.poludniowy od 09:00/16.09 do 21:00/17.09.2015 predkosc do 45 km/h, porywy do 80 km/h, S

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny wiatr od 16.09 rano do 17.09 wieczorem, prędkość w porywach do 80 km/h, kierunki południowe

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 64

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/2

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 14:00 dnia 23.07.2015 do godz. 24:00 dnia 23.07.2015

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Do godz. 20:00 dnia 23.07. 2015 obowiązuje Ostrzeżenie nr 63                    o upale wydane o godz. 11:47 dnia 21.07.2015.

Dyżurny synoptyk

Grzegorz Baca

Godzina i data wydania

godz. 05:29 dnia 23.07.2015

SMS

MGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silne burze z gradem po południu 23.07 i w nocy 23/24.07, opady deszczu do 50 mm, porywy wiatru do 90 km/h.

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silne burze z gradem po południu 23.07 i w nocy 23/24.07, opady deszczu do 50 mm, porywy wiatru do 90 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 52

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/1

Obszar

województwo małopolskie- subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 11:00 dnia 08.06.2015 do godz. 22:00 dnia 08.06.2015

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 25mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu. Opady o największej intensywności spodziewane są w powiecie tatrzańskim i nowotarskim.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Rafał Kielar

Godzina i data wydania

godz. 06:54 dnia 08.06.2015

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 woj.malopolskie sub.poludniowy od 11:00/08.06 do 22:00/08.06.2015 deszcz do 25 mm, porywy 70 km/h

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, burze z gradem 08.06, opady deszczu do 25 mm, porywy wiatru do 70 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Ostrzeżenie hydrologiczne Nr I:9BPH O/Kraków IMGW-PIB

Nazwa biura

BPH O/Kraków IMGW-PIB

Zjawisko/stopień zagrożenia

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/ 2 stp.

Obszar

Zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 11:30 dnia 21.05.2015 do godz. 12:00 dnia 22.05.2015

Przebieg

W związku ze spływem wód opadowych oraz nadal prognozowanymi opadami deszczu o charakterze ciągłym              w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewany jest wzrost poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo,         w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu, w zlewni górnego Dunajca, istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

70%

Uwagi

W sytuacji wystąpienia istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Aleksandra Chamerlińska-Kulka

Godzina i data wydania

godz. 11:00 dnia 21.045.2015

SMS

IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEG.LOKALNIE ALARM/2 zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (malopolskie) od11:30/21.05.do12:00/22.05.2015

RSO

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 14:00 dnia 20.05.2015 do godz. 24:00 dnia 20.05.2015

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Grzegorz Baca

Godzina i data wydania

godz. 07:15 dnia 20.05.2015

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 woj.malopolskie od 14:00/20.05 do 24:00/20.05.2015 deszcz do 35 mm, porywy do 70 km/h

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, burze z gradem po południu i w nocy 20.05, opady

deszczu do 35 mm, porywy wiatru do 70 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 43

Nazwa biura

IMGW-PIB

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 13:00 dnia 28.04.2015 do godz. 23:00 dnia 28.04.2015

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalne opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny

Piotr Wałach

Godzina i data wydania

godz. 07:00 dnia 28.04.2015

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 woj.malopolskie  od 13:00/28.04 do 23:00/28.04.2015 deszcz 15-25 mm, porywy 70 km/h

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 34

Nazwa biura

 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Oblodzenie/1, Przymrozki/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 00:00 dnia 04.04.2015 do godz. 08:00 dnia 04.04.2015

Przebieg

Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu
 i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, przy gruncie od -4°C do -2°C. Prognozuje się spadek temperatury do
 -2°C, przy gruncie do -4°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny

Adam Michniewski

Godzina i data wydania

godz. 12:42 dnia 03.04.2015

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 woj.malopolskie od 00:00/04.04 do08:00/04.04.2015 temp. min. do -2 st., przy gruncie do -4 st., sliskoIMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 woj.malopolskie od 00:00/04.04 do08:00/04.04.2015 temp. min -2 st., przy gruncie -4 st.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Ostrzeżenia meteorologicznego Nr 25

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Roztopy/2

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 10:00 dnia 24.02.2015 do godz. 18:00 dnia 26.02.2015

Przebieg

Prognozuje się utrzymywanie dodatniej temperatury powietrza na przeważającym obszarze subregionu. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C, temperatura minimalna od 1°C do 3°C, oraz opady deszczu od 10 mm do 15 mm na dobę, powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 10 km/h do 15 km/h, z kierunków północnych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80,00%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Łukasz Kiełt

Godzina i data wydania

godz. 09:40 dnia 24.02.2015

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: ROZTOPY/2 woj.malopolskie sub.poludniowy od 10:00/24.02 do 18:00/26.02.2015 Wzrost temp. do 4-6st, opady 10-15mm/doba, wiatr 10-15km/h

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 88

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/1

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 23:00 dnia 03.11.2014 do godz. 23:00 dnia 05.11.2014

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków południowych. Najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są na Podhalu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Michał Solarz

Godzina i data wydania

godz. 11:51 dnia 03.11.2014

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 woj. małopolskie  sub. południowy od 23:00/03.11 do 23:00/05.11.2014 kierunki południowe, prędkość 30-45 km/h, porywy 85 km/h

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny wiatr od nocy 3/4.11 do nocy 5/6.11, średnia prędkość 30-45 km/h, w porywach do 85 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:76

Nazwa biura

BPH O/Kraków IMGW PIB

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar

Województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 10:00 dnia 22.10.2014 do godz. 10:00 dnia 23.10.2014

Przebieg

W związku z występującymi i prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody (lokalnie gwałtowny) w strefie stanów średnich, a następnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Miejscami istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

W sytuacji wystąpienia istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Anna Śmiech

Godzina i data wydania

godz. 08:20 - 22.10.2014

SMS

IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 wojewodztwo malopolskie od10:00/22.10.do10:00/23.10.2014

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


                                                   Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 83

Nazwa biura

 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 05:00 dnia 22.10.2014 do godz. 22:00 dnia 22.10.2014

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny

Piotr Wałach

Godzina i data wydania

godz. 20:23 dnia 21.10.2014

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 woj.malopolskie od 05:00/22.10 do 22:00/22.10.201425-35 mm

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:74

Nazwa biura

BPH O/Kraków IMGW PIB

Zjawisko/stopień zagrożenia

gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar

górna część zlewni Skawy, Raby, Dunajca oraz w zlewni Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 15:00 dnia 01.10.2014 do godz. 12:00 dnia 02.10.2014

Przebieg

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym oraz opadami o charakterze burzowym (w godzinach popołudniowych i nocnych) w górnej części zlewni: Skawy, Raby, Dunajca oraz w zlewni Ropy, a także w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody (lokalnie gwałtowny), w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość osiągnięcia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

70%

Uwagi

W sytuacji wystąpienia istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Przemysław Plewa

Godzina i data wydania

godz. : 01.10.2014 - godz. 14:30

SMS

IMGW PIB OSTRZEGA:GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 gorna zlewnia skawy, raby, dunajca i ropy (malopolskie) od15:00/01.10.do12:00/02.10.2014

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Ostrzeżenia meteorologicznego Nr 82

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

 Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo małopolskie – subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 15:00 dnia 01.10.2014 do godz. 09:00 dnia 02.10.2014

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Lokalnie po południu i początkowo w nocy wystąpią burze. Prognozowana łączna wysokość opadów od 25 mm do 40 mm. Porywy wiatru w czasie burz do 55 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

 80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Grzegorz Baca

Godzina i data wydania

godz. 11:41 dnia 01.10.2014

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 woj.malopolskie  sub.poludniowy od 15:00/01.10 do 09:00/02.10.2014 25-40 mm, lok. po poludniu i poczatkowo w nocy burze

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:72

Nazwa biura

BPH O/Kraków IMGW PIB

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

 

Obszar

zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 13:00 dnia 22.09.2014 do godz. 08:00 dnia 23.09.2014

Przebieg

W związku z występującymi w dalszym ciągu intensywnymi opadami deszczu oraz spływem wód opadowych, w zlewniach: Soły poniżej kaskady, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody, w strefie stanów średnich i wysokich,

z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ponadto w wyniku pracy zbiorników (ewentualnego zwiększenia odpływów), w profilach położonych poniżej możliwe są wzrosty powyżej stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

Brak

Dyżurny synoptyk

Anna Śmiech

 

Godzina i data wydania