Jesteś w:
Strona główna / Odpady komunalne
2022-12-05     Kryspiny, Norberta, Sabiny     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
InformatorNOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), zgodnie z którą od dnia 01.07.2013 roku gmina przejmuje całość gospodarki związanej z odpadami komunalnymi na swoim terenie. W gminie Uście Gorlickie dotyczy to zarówno nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych.

Na mocy uchwały nr XXV/223/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012 r. gmina Uście Gorlickie powierzyła wykonywanie tego obowiązkowego zadania własnego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej.
Dyrektor ZGKiM uchwałą nr XXVII/245/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2013 r. został upoważniony do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących gospodarki odpadami.

W związku z powyższym:

 1. Do dnia 31.05.2013 r. każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć w ZGKiM, w Urzędzie Gminy lub u właściwego sołtysa, deklarację o wysokości opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W razie niezłożenia w/w deklaracji, dyrektor ZGKiM określi wysokość tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
 2. Wzory deklaracji wraz z przykładami poprawnego ich wypełnienia dostępne są do pobrania w ZGKiM, w Urzędzie Gminy, u sołtysów, a także ze strony internetowej gminy Uście Gorlickie www.usciegorlickie.pl, w zakładce Odpady Komunalne, bądź bezpośrednio poprzez baner „NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI”
 3. Ustalone zostały trzy wzory deklaracji:
  • wzór A – dotyczy nieruchomości zamieszkałych (budynki oraz mieszkania),
  • wzór B – dotyczy nieruchomości w jednej części zamieszkałych, a w pozostałej części niezamieszkałych (np. budynki mieszkalne, w których prowadzi się dodatkowo działalność zarobkową w tym wynajem kwater),
  • wzór C – dotyczy nieruchomości niezamieszkałych (budynki, w których nikt nie mieszka na stałe, a powstają w nich odpady komunalne (np. sanatoria, hotele, restauracje itp.).
 4. Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami, ma właściciel nieruchomości i ma ona dotyczyć wszystkich osób zamieszkujących daną nieruchomość. Dopuszcza się więcej niż jedną deklarację z danej nieruchomości jeśli zamieszkują w niej oprócz właściciela inne podmioty (dzierżawcy, lokatorzy, użytkownicy itp.) i również oni złożą w/w deklarację.
 5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania przelewem na rachunek bankowy ZGKiM lub w kasie zakładu. W roku 2013 wpłat należy dokonywać w terminie:
  • do 15 października 2013 za III kwartał 2013 roku,
  • do 30 grudnia 2013 za IV kwartał 2013 roku.
 6. Stawka opłaty od jednej osoby za jeden miesiąc jest zmienna i wynosi od 7,50 zł dla osób nie segregujących odpadów, do 6,60 zł dla segregujących na poziomie 1 worka na dwa miesiące. Maksymalna opłata roczna w wysokości 90 zł od osoby może się w ten sposób zmniejszyć o 10,80 zł od osoby na rok czyli wynieść 79,20 zł, dla tych którzy wysegregują co najmniej 6 worków odpadów na rok (średnio 1 worek na dwa miesiące).

O udzielenie bardziej szczegółowych informacji dotyczących zasad funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami lub wypełnienia deklaracji można się zwrócić do Dyrektora ZGKiM (nr tel. 18 353-20-05) lub do Urzędu Gminy Uście Gorlickie (nr tel. 18 351-60-41 wew. 41 lub 42). W razie potrzeby pracownicy urzędu oraz ZGKiM chętnie pomogą w prawidłowym wypełnieniu deklaracji.


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

A. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w całości zamieszkałych

B. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych, w części niezamieszkałych

C. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałej

 


Do pobrania:


Terminy odbioru odpadów segregowanych w 2016 roku

Miejscowości:

Kunkowa, Nowica, Kwiatoń, Smerekowiec, Gładyszów, Zdynia, Konieczna, Regietów, Skwirtne, Uście Gorlickie

Odbiór w dniach:

 • 20 stycznia
 • 10 lutego
 • 9 marca
 • 6 kwietnia
 • 11 maja (dodatkowo: opony, sprzęt wielkogabarytowy oraz sprzęt elektryczny)
 • 8 czerwca
 • 6 lipca
 • 10 sierpnia
 • 7 września
 • 5 października
 • 9 listopada (dodatkowo: opony, sprzęt wielkogabarytowy oraz sprzęt elektryczny)
 • 7 grudnia

Miejscowości:

Blechnarka, Wysowa-Zdrój, Ropki, Hańczowa, Czarna, Śnietnica, Stawisza, Banica, Izby, Brunary

Odbiór w dniach:

 • 19 stycznia
 • 9 lutego
 • 8 marca
 • 5 kwietnia
 • 10 maja (dodatkowo: opony, sprzęt wielkogabarytowy oraz sprzęt elektryczny)
 • 7 czerwca
 • 5 lipca
 • 9 sierpnia
 • 6 września
 • 4 października
 • 8 listopada (dodatkowo: opony, sprzęt wielkogabarytowy oraz sprzęt elektryczny)
 • 6 grudnia

Uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:

 

Twoja strone odwiedzilo: 13099
AktualnościUrząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl