Jesteś w:
Strona główna / Ośrodek Pomocy Społecznej / Inne programy pomocowe
2021-07-31     Ignacego, Lodomiry, Romana     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
InformatorProjekt "Pierwszy dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+

Urząd Gminy w Uściu Gorlickim informuje, że trwa nabór wniosków do projektu „Pierwszy dzwonek” polegający na przyznaniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych.

Małopolska
Projekt realizowany ze wsparcia Finansowego Województwa Małopolskiego.

Województwo Małopolskie realizuje projekt "Pierwszy dzwonek" polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych.
Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+, uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, spełniających kryteria określone w regulaminie projektu.
Rodzina wielodzietna 4+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem) i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.
Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia.
Warunkiem przyznania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionej deklaracji. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu projektu "Pierwszy dzwonek".

Procedura składania deklaracji przez mieszkańców Gminy Uście Gorlickie:

  1. Niezależie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 4+ kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, składa się jedną deklarację.
  2. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.
  3. Miejsce składania deklaracji: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim – budynek Gimnazjum od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.
  4. Termin składania deklaracji: do 23 lipca 2014 r.

Pobranie deklaracji za pomocą:

  • strony internetowej,
  • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim,
  • w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim.

Do pobrania:

AktualnościUrząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl