Jesteś w:
Strona główna / Aktualności / Archiwum Aktualności 2015
2021-07-31     Ignacego, Lodomiry, Romana     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
Informator
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 29.12.2015 r. o godz. 11.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Analiza materiałów sesyjnych.
 3. Podsumowanie działalności Komisji za 2015 rok.
 4. Ocena wykorzystania środków unijnych i środków pomocowych z budżetu państwa.
 5. Wypracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Dyskusje i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Stanisław SMOŁA


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. o godz. 8.00 w sali posiedzeń w biurze Rady Gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Podsumowanie pracy Komisji w 2015 roku.
 3. Przygotowanie planu pracy na 2016 rok.
 4. Wolne wnioski i dyskusja.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz ANDRUSIKIEWICZ


Sylwester 2015


Konkurs na Szopkę - wyniki


Wigilia w Gładyszowie

W dniu 12 grudnia 2015 roku w świetlicy wiejskiej w Gładyszowie Wójt Gminy Uście Gorlickie razem z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS” oraz radą sołecką zorganizowali Wigilię dla seniorów z Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych i Młodzieży z Wysowej-Zdroju a także mieszkańców Gładyszowa oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i ich rodzin. Z Wysowej były także pewnie najstarsze mieszkanki prawie 90-letnie siostry bliźniaczki Pani Barbara Baranowska i Pani Emilia Góral oraz Pani Maria Obrzut.
Do wszystkich przybyłych gości serdeczne życzenia błogosławionych oraz rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia skierowali uczestniczący w spotkaniu Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paisjusz Biskup Gorlicki, Wójt Gminy Uście Gorlickie Pan Dymitr Rydzanicz oraz Proboszcz Parafii Prawosławnej w Gładyszowie a zarazem Dyrektor Ośrodka "Eleos ks. Arkadiusz Barańczuk.
Wigilia to czas spotkań w gronie rodzinnym, przy śpiewie kolęd, zapachu choinki i blasku świec rozświetlających blask grudniowej nocy. Celem spotkania było wprowadzenie świątecznego nastroju oraz wymiana międzypokoleniowa.
Wszyscy złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne łamiąc się opłatkiem i prosforą.
Cyprian Kamil Norwid powiedział: „Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.
Te słowa dogłębnie potwierdzają, że moment dzielenia się opłatkiem jest wspaniałą okazją do wyrażenia najgłębiej skrywanych w sercu uczuć.
To właśnie ta chwila jest kwintesencją całych Świąt Narodzenia się Bożego Dziecięcia – możemy wówczas składać nawzajem najlepsze życzenia, gdyż Jezus jest wśród nas.
Na stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw, które spożywamy podczas wigilijnej wieczerzy w rodzinnych domach. Była pieczona ryba, zupa grzybowa, pierogi z kapustą i śliwkami, kapusta z grochem, ryba po grecku... W przygotowaniu potraw wigilijnych pomagali uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gładyszowie.
Panowała doniosła i świąteczna atmosfera. Spotkanie zakończyło wspólne kolędowanie po polsku i po łemkowsku.
Śpiew kolęd i wspólne przebywanie seniorów z terenu gminy Uście Gorlickie oraz młodzieży z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej i ich rodzicami ukazuje ,iż nie ma żadnych granic pomiędzy wiekiem, stanem posiadania czy też wykształceniem.

Wigilia w Gładyszowie   Wigilia w Gładyszowie

Wigilia w Gładyszowie   Wigilia w Gładyszowie


Informacja dla mieszkańców

W nawiązaniu do pisma Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w sprawie wzmocnienia warunków bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób, zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia. W przypadku zauważenia takich osób, nieznanych pojazdów, porzuconych paczek i bagaży na terenie urzędów i podległych państwu obiektów publicznych, a także w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności prosi się o zgłaszanie tych faktów do najbliższej jednostki Policji, bądź do Urzędu Gminy Uście Gorlickie (stanowisko ds. zarządzania kryzysowego - tel. 18 35 16 041, wew. 52).

Wójt Gminy Uście Gorlickie
/-/ Dymitr Rydzanicz


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbędzie się 10 grudnia 2015 r. o godz. 9.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przygotowanie Gminy do zimowego utrzymania dróg
 3. Analiza i ostateczna opinia do projektu budżetu na 2016 r.
 4. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Dyskusje i wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Mikołaj HALCZAK


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy, które odbędzie się 16 grudnia 2015 r. o godz. 9.00 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg – zabezpieczenie w materiał do zwalczania lodu, gołoledzi.
 3. Stan dróg i mostów na terenie Gminy.
 4. Podsumowanie pracy komisji za 2015 rok.
 5. Wypracowanie planu pracy na 2016 rok.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Dyskusje i wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Piotr MICHNIAK


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, które odbędzie się 10 grudnia 2015 r. o godz. 9.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Ocena zimowego utrzymania dróg i chodników (przetargi).
 3. Analiza wniosków zgłaszanych do budżetu  przez Rady Sołeckie i zebrania wiejskie.
 4. Analiz wniosków zgłaszanych do budżetu przez Komisje Rady Gminy.
 5. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2016 rok.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Dyskusje i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Stanisław SMOŁA


IV Edycja Alpejsko Karpackiego Forum Współpracy w Rzeszowie

Gmina Uście Gorlickie oraz sąsiednie gminy razem z LOT Beskid Zielony, uczestniczyła w Międzynarodowych Targach, które odbywały się w ramach IV Edycji Alpejsko Karpackiego Forum Współpracy w Rzeszowie, organizowanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacji Polska „Pro Carpathia“.

IV Edycja Alpejsko Karpackiego Forum Współpracy w Rzeszowie   IV Edycja Alpejsko Karpackiego Forum Współpracy w Rzeszowie

IV Edycja Alpejsko Karpackiego Forum Współpracy w Rzeszowie

IV Edycja Alpejsko Karpackiego Forum Współpracy w Rzeszowie


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, które odbędzie się 26 listopada 2015 r. o godz. 8.30 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Realizacja wniosków komisji.
 3. Informacja o funkcjonowaniu instytucji kultury na terenie Gminy – finansowanie imprez kulturalnych.
 4. 4. Wypracowanie propozycji do budżetu na 2016 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Dyskusje i wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Stanisław SMOŁA


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. o godz. 8.00 w sali posiedzeń w biurze Rady Gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Konsultacje z Sołtysami i Radami Sołeckimi z terenu Uzdrowiska w sprawach:
  • realizacji zadań budżetowych w roku 2015 i plan na rok 2016 (projekt budżety gminy na 2016 rok dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy Uście Gorlickie),
  • zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska,
  • funkcjonowania turystyki i wypoczynku na terenie Uzdrowiska,
  • nadania nazewnictwa ulic w Wysowej–Zdroju,
  • gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Uzdrowiska,
  • projektu zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
 3. Przygotowanie projektu uchwały w przedmiocie powołania Biura Promocji, Sportu i Turystyki.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz ANDRUSIKIEWICZ


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. o godz. 11.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Kontrola celowości wykorzystania pojazdów będących w posiadaniu Urzędu Gminy.
 3. Realizacja interpelacji i wniosków radnych za I półrocze 2015 r.
 4. Omówienie i akceptacja stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 rok.
 5. Ocena zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2016 roku.
 6. Analiza materiałów sesyjnych.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Dyskusje i wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Mikołaj HALCZAK


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się 27 listopada 2015 r. o godz. 12.00 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Sport i kierunki rozwoju kultury fizycznej.
 3. Promocja Gminy i turystyki (kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2016).
 4. Przygotowania do zmian w oświacie w związku z propozycjami zmian nowego rządu.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Dyskusje i wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
mgr inż. Włodzimierz KARIO


Oferta pracy w Czechach


Ćwiczenie pk. „PATROL – 15”

Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że w dniach 17–19 listopada 2015 roku zostanie przeprowadzone przez Centralny Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania ćwiczenie pk. „PATROL – 15” w ramach, którego odbędzie się trening Krajowego Systemu Wykrywania i Alarmowania. W ramach ćwiczenia może zostać wykorzystany system ostrzegania ludności z możliwością użycia akustycznego sygnału alarmowego generowanego przez syreny alarmowe. Do pobrania sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze:


Nowica - drugie otwarcie


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Uście Gorlickie o naborze wniosków na realizację projektów z zakresu sprzyjania rozwoju sportu  na obszarze gminy Uście Gorlickie w 2016 r.

Poniżej do pobrania ogłoszenie Wójta Gminy Uście Gorlickie o naborze wniosków na realizację projektów z zakresu sprzyjania rozwoju sportu  na obszarze gminy Uście Gorlickie w 2016 r. oraz formularz wniosku:


Zapraszamy dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół i świetlic wiejskich do wzięcia udziału w konkursie

Szopka bożonarodzeniowa 2015 - konkurs plastyczny

W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki, uczniowie szkół, uczestnicy zajęć pozaszkolnych w świetlicach wiejskich i bibliotekach z terenu gminy Uście Gorlickie.
Poniżej do pobrania regulamin konkursu:


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 13 listopada 2015 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń w biurze Rady Gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o wykorzystaniu funduszu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2015 r.
 3. Podsumowanie letniego sezonu turystycznego:
  • przeprowadzone działania promocyjne;
  • przeprowadzone imprezy kulturalno-rozrywkowe;
  • działalność Punktu Informacji Turystycznej;
  • wpływy z opłaty uzdrowiskowej i targowej do 31.10.2015 r.;
  • przychody Parku Wodnego do 31.10.2015 r.
 4. Realizacja majątkowych zadań budżetowych na obszarze uzdrowiska w 2015 r.
 5. Gospodarka gruntami na terenie uzdrowiska w 2015 roku.
 6. Problem kanalizacji i zaopatrzenia w wodę na obszarze uzdrowiska.
 7. Propozycje zadań budżetowych na obszarze uzdrowiska w 2016 r.
 8. Przygotowanie projektu uchwały w przedmiocie powołania Biura Promocji Sportu i Turystyki.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Tomasz ANDRUSIKIEWICZ


Informacja dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu turystyki, gastronomi, folkloru, rozrywki i bazy noclegowej

Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim, zwraca się z prośbą do zainteresowanych podmiotów gospodarczych z terenu gminy Uście Gorlickie, prowadzących działalność z zakresu turystyki, gastronomi, folkloru, rozrywki i bazy noclegowej, o przesłanie w formie elektronicznej ( z możliwością zgrania) lub w postaci płyt DVD - CD, zdjęć, materiałów reklamowych dotyczących prowadzonej działalności. Przesłane materiały posłużą do utworzenia tzw. „zbitki reklamowej” - filmiku, który będzie wyświetlany na ekranie telewizyjnym w Pijalni Wód Mineralnych w Wysowej-Zdroju.
Za pomocą informacji o historii, wydarzeniach, kulturze i obyczajach, szlaku architektury drewnianej w naszej gminie ale także o restauracjach, bazie noclegowej, szlakach rowerowych pieszych, konnych itp. przedsięwzięciach, chcemy zachęcić kuracjuszy, turystów, wczasowiczów i gości odwiedzających nasze uzdrowisko do poznawania urokliwych zakątków naszej gminy.
Materiały do sporządzenia filmu prosimy dostarczyć do biura Gminnego Ośrodka Kultury w Uściu Gorlickim najpóźniej do 16.11.2015 r.

Uwaga!
Informujemy, że dostarczenie materiałów do realizacji filmu reklamowego, będzie jednocześnie wyrażeniem zgody na ich publikacje, zgodnie z Ustawą Prawo autorskie z dnia 4 lutego 1994 r. oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Gminny Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru proponowanych materiałów.

Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 267
tel.: 18 353-05-14
e-mail: gok@usciegorlickie.pl


OGŁOSZENIE
o pracy!!!

Firma ze Słowacji poszukuje chętnych do pracy na terenie Słowacji. Urząd Gminy w Uściu Gorlickim zaprasza zainteresowanych na spotkanie organizacyjne w dniu 5 listopada (czwartek) o godz. 14:00 w Biurze Rady Gminy (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, I piętro).
 


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 12.11.2015 r. o godz. 9.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Ocena najważniejszych inwestycji drogowych na terenie Gminy.
 3. Kontrola ściągalności podatków i opłat lokalnych.
 4. Kontrola realizacji dochodów własnych.
 5. Kontrola funkcjonowania Parku Wodnego w Wysowej-Zdroju.
 6. Propozycje do budżetu na 2016 rok.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Dyskusje i wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Stanisław SMOŁA


Andrzejki Regietów


11 listopada


EFR   LEADER   LGD Beskid Gorlicki   PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


W związku z pracami związanymi z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” serdecznie zaprasza do składania fiszek projektowych. Informacje w nich zawarte posłużą do opracowania problemów obszaru LSR, sposobów ich rozwiązywania, określenia celów LSR oraz formułowania wskaźników ich realizacji.

Fiszki projektowe należy składać w terminie do 9 listopada br.

Fiszki projektowe można składać w formie elektronicznej – przesyłając na adres e-mail: beskidgorlicki@wp.pl bądź w formie papierowej na adres siedziby LGD „Beskid Gorlicki”, ul. Sienkiewicza 42A, 38-300 Gorlice.

Do pobrania:


X Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 21 października 2015 r. o godz. 11.00 w biurze Rady Gminy Uście Gorlickie rozpocznie się X Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Wybory Ławnika.
  2. Zmiana Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2015 rok oraz zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr IV/26/2015 z 29.01.2015 r.
  3. Nieodpłatny przydział drewna.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Zamknięcie sesji.

Ćwiczebne włączenie syren alarmowych

Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że w dniach 13-15 października br. w godz. 6.00 – 19.00 (termin zapasowy 16 października) zostanie przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczenie pk. RENEGADE/SAREX – 15/II, w ramach którego odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. Podczas treningu będą przekazywane drogą radiową ćwiczebne komunikaty ostrzegawcze dotyczące naruszenia przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statucie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Na terenie Gminy Uście Gorlickie uruchomione zostaną przez jednostki OSP strażackie syreny alarmowe, które będą emitować alarmowe sygnały akustyczne.

1. Ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut
2. Odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.


Wójt Gminy Uście Gorlickie
/-/ Dymitr Rydzanicz


UWAGA!!!

Nastąpiła zmiana terminu turnieju na 21 października!!!

turniej piłki nożnej


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy, które odbędzie się 21 października 2015 r. o godz. 9.00 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o stanie gospodarki śmieciowej – segregacja, dostawa wody, śmieci.
 3. Informacja o gruntach mienia Gminy – ilość, sprzedaże, nabycia.
 4. Informacja o lasach mienia Gminy – ilość przydzielonego drewna w 2015 roku.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Dyskusje i wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Piotr MICHNIAK


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się 8 października 2015 r. o godz. 9.00 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozwój turystyki w Gminie jako szansa zwiększenia dochodów.
 3. Stan przygotowania bazy szkolnej do rozpoczęcia nauki.
 4. Plan imprez kulturalnych na 2016 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Dyskusje i wnioski.
 7. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Komisji
mgr inż. Włodzimierz KARIO


Kresowa opowieść - spotkanie


OGŁOSZENIE

Szanowni Mieszkańcy!

Gmina Uście Gorlickie przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Pierwszym etapem opracowania Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji CO2 na terenie gminy Uście Gorlickie. W związku z tym, przygotowana została ankieta, która pozwoli na zebranie potrzebnych danych.
Końcowym etapem prac będzie opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Uście Gorlickie wraz z bazą inwentaryzacyjną, które umożliwią starania o zewnętrzne środki finansowe na zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej m.in. termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób, które są właścicielami/zarządcami nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Uście Gorlickie o wypełnienie ankiety.

Ankietę można wypełnić elektronicznie lub przesłać wypełniony formularz ankiety na adres: ankiety@usciegorlickie.pl lub złożyć w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie.
Wszystkie Państwa odpowiedzi posłużą wyłącznie do opracowania ogólnych zestawień statystycznych.
Z góry serdecznie dziękuję za poświęcony czas oraz sprawne przesyłanie ankiet.

Do pobrania:


Wójt Gminy Uście Gorlickie
(-) Dymitr RYDZANICZ


Jaszczur - Złamany Krzyż


IX Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 30 września 2015 r. o godz. 9.00 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się IX Sesja Rady Gminy.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr IV/26/2015 z 29.01.2015 r.
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2015-2027.
  3. Przystąpienia do realizacji zadania pn. „Opracowanie kompleksowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipinki, Gminy Moszczenica oraz Gminy Uście Gorlickie.
  4. Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.
  5. Sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Wysowa-Zdrój.
  6. Sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Uście Gorlickie.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Święto Rydza


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbędzie się 23 września 2015 r. o godz. 9.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Kontrola inwestycji bieżących.
 3. Sprawozdanie z wydatków związanych z utrzymaniem jednostek OPS na terenie Gminy.
 4. Sprawozdanie z współpracy  Urzędu Gminy z Policją w zakresie bezpieczeństwa  mieszkańców.
 5. Zakres prac remontowo-budowlanych  w placówkach oświatowych w okresie wakacyjnym.
 6. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku.
 7. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
 8. Analiza materiałów sesyjnych.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Dyskusje i wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Mikołaj HALCZAK


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 23.09.2015 r. o godz. 9.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Realizacja budżety Gminy za I półrocze 2015 r.
 3. Wypracowanie opinii komisji.
 4. Informacja o realizacji budżetu ZGKiM w Wysowej-Zdroju za okres I półrocza 2015 r.
 5. Stan przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2015/2016 – informacja o remontach szkół.
 6. Sprawozdanie klubów sportowych za I półrocze 2015 r.
 7. Analiza materiałów sesyjnych.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Dyskusje i wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Stanisław SMOŁA


Gdzie wschód z zachodem...


EFR         Leader         LGD Beskid Gorlicki         PROW

Konsultacje społeczne prowadzone na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju - jako narzędzia pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na rozwój obszarów wiejskich powiatu gorlickiego.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 stanowiła będzie kontynuację działań podejmowanych przez LGD od roku 2007 – nieprzerwanie związanych z podnoszeniem jakości życia społeczności lokalnej oraz atrakcyjności turystycznej obszaru powiatu gorlickiego.

Lokalna Strategia Rozwoju przygotowywana będzie - na każdym jej etapie, przy szerokim udziale społeczności lokalnej. Jako pierwsze odbędą się konsultacje z zakresu opracowania analizy SWOT obszaru całej LSR oraz formułowania i hierarchizacji celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć jakie zostaną zapisane w LSR.

Spotkania konsultacyjne na terenie Gminy Uście Gorlickie odbędą się w dniach 27 sierpnia oraz 18 września br. o godzinie 16.00 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim.


Dożynki w gminie Uście Gorlickie


Braterskie spojrzenie


Muzyka Zaklęta w Drewnie


Zlot Motocyklowy


Big Cyc i Bracia Figo Fagot


Lato z Radą 2015


XVI Plebiscyt „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2015”

Gmina Uście Gorlickie została nominowana w XVI Plebiscycie "Wielkie Odkrywanie Małopolski 2015" organizowanym przez Gazetę Krakowską w kategorii MIEJSCE NIEZWYKŁE - miejscowość/gmina.

Szczegóły, bieżące wyniki głosowania i regulamin plebiscytu na stronie:
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/4654652,wybieramy-skarby-regionu-zaczynamy-kolejny-etap-wielkiego-odkrywania-malopolski,id,t.html

Informujemy również, że w pozostałych kategoriach zostali nominowani:
MAŁOPOLSKA OSOBOWOŚĆ TURYSTYKI: Pan Jan HYRA oraz Pan Stanisław CIUBA
W GOŚCINIE: baza noclegowo-wypoczynkowa Hotel Gościnna Chata w Wysowej-Zdroju
SMACZNIE I Z TRADYCJĄ: baza gastronomiczna Karczma Regionalna Gościnna Chata w Wysowej-Zdroju
WYDARZENIE: Wakacyjne spotkania z operą w Stadninie Koni Huculskich Gładyszów

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA!

Informacje o plebiscycie również w codziennych wydaniach Gazety Krakowskiej, gdzie drukowany jest także kupon do głosowania.

Wielkie Odkrywanie Małopolski


Pokazy Konne Nocą


Sztuka w okopach


Informujemy, że od 1 sierpnia 2015 r.
Punkt Informacji Turystycznej
będzie czynny
od poniedziałku do soboty
w godzinach 7:30 - 15:30

it


Piknik rodzinny w Izbach


Watra #33
Watra - program


Wyścig Górski Magura Małastowska - zamknięcia dróg

Automobilklub Biecki na zlecenie Zarządu Głównego PZM w Warszawie organizuje w dniach 10-12 lipca 2015 roku 2 Wyścig Górski „MAGURA MAŁASTOWSKA” będący 7 i 8 rundą Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Współorganizatorami tej imprezy są: Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Miasto Gorlice, Gmina Sękowa oraz Gmina Uście Gorlickie.

Automobilklub Biecki informuje o zamknięciu drogi wojewódzkiej nr 977 w dniach 11 (piątek) - 12 lipca (sobota) od godziny 6 do 20 na odcinku Ropica Górna od skrzyżowania na Bartne do miejscowości Gładyszów skrzyżowanie Gładyszów/Krzywa. Równocześnie informujemy, iż organizator zapewni mieszkańcom domów od skrzyżowania Ropica/Bartne do skrzyżowania Małastów/Pętna dojazd do posesji w dniach trwania imprezy wydając przepustki wjazdowe.

Jednocześnie informujemy wszystkich mieszkańców że na czas zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej 977 Tarnów - Konieczna – granica państwa wprowadzono następujące objazdy:

 • z Gorlic do Koniecznej przez Szymbark, Ropę, Uście Gorlickie do Gładyszowa do drogi wojewódzkiej 977 Tarnów – Konieczna – granica państwa
 • z Pętnej, Wołowca, Jasionki do Nowego Sącza i Gorlic przez Krzywą, Gładyszów, Uście Gorlickie Ropę do drogi krajowej nr 28
 • z Koniecznej do Gorlic i Nowego Sącza przez Gładyszów, Uście Gorlickie Ropę do drogi krajowej nr 28

Więcej informacji można uzyskać na stronie wyścigu www.wyscigmagura.pl w zakładce „mieszkańcy” lub pod numerem telefonu 735 597 842.

Przepraszamy za utrudnienia, dziękujemy za wyrozumiałość.


II Wyścig Górski Magura Małastowska

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.wyscigmagura.pl/.


Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące założeń, celów i obszarów wsparcia "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".

Miejsce spotkania:
Gimnazjum w Uściu Gorlickim
Temin spotkania:
23 lipca 2015 roku (czwartek)
Godziny:
10:00-13:30

Szczegółowe informacje oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie:

https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-rpowm-2014-2020-uscie-gorlickie-23072015

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 21 lipca br. do godz. 16.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.


Punkt Informacji Turystycznej
38-315 Uście Gorlickie 80
tel: 18-3516041 wew. 43
e-mail: it@usciegorlickie.pl


Baron Cygański


Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami


Kyczera
Kyczera

Zapowiedź w Regionalnej TV Gorlickiej


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Strategia inwestycji oświatowych w Gminie Uście Gorlickie na lata 2015–2020.
 3. Wyniki naukowe na podstawie ocen z egzaminów w klasach szóstych i gimnazjum.
 4. Polityka kadrowa (miedzy innymi, gdzie przewidywane są konkursy na Dyrektorów Szkół).
 5. Planowane imprezy kulturalne i sportowe na rok 2016.
  • bieg narciarski;
  • zawody narciarskie Hańczowa 2016;
  • rozwój narciarstwa biegowego w szkołach;
  • strategia inwestycji sportowych w Gminie w 2016 roku;
 6. Sprawy bieżące.
 7. Dyskusje i wnioski.
 8. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Komisji
mgr inż. Włodzimierz KARIO


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 23.06.2015 r. o godz. 9.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Ocena realizacji najważniejszych inwestycji na terenie gminy.
 3. Ocena pracy Urzędu Gminy i Wójta przez udzieleniem absolutorium Wójtowi.
 4. Kontrola funkcjonowania Urzędu Gminy – stan zatrudnienia, wydatki rzeczowe.
 5. Analiza realizacji budżetu gminy.
 6. Kontrola przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych.
 7. Analiza niezbędnych remontów wakacyjnych w placówkach oświatowych.
 8. Analiza materiałów sesyjnych.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Dyskusje i wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Stanisław SMOŁAZaproszenie na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy, które odbędzie się 10 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń w biurze Rady Gminy Uście Gorlickie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja przedstawiciela Urzędu Gminy w przedmiocie przebiegu Maratonu Beskid Niski i zaangażowaniu finansowo-organizacyjnym Gminy w tym przedsięwzięciu.
 4. Informacja przedstawiciela Urzędu Gminy w przedmiocie przygotowań do wakacyjnego sezonu turystycznego.
 5. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie Gminy.
 6. Kontynuacja prac nad powołaniem Biura Promocji Sportu i Turystyki.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Tomasz ANDRUSIKIEWICZ


Innowica 2015


EFRnrROW   MRiRW   PROW

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Efekty realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

Data i miejsce szkolenia: 1 czerwca 2015 roku, Dom Weselny Podzamcze, ul. Krakowska 44 w Gorlicach.
Czas trwania szkolenia: od 8:45 do 13:45.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Cele Szkolenia

 1. Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.
 2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
 3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Program Szkolenia

  8:45 -   9:00 Rejestracja uczestników
  9:00 - 10:15 Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
10:15 - 10:30 Przerwa kawowa
10:30 - 11:15 Prezentacja działań PROW 2014-2020
11:15 - 13:45 Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020. Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
13:45 Obiad

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 29.05.2015 r. telefonicznie pod numerem (18) 352 65 76 lub e-mailem na adres beskidgorlicki@wp.pl.

Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.


Dzień Dziecka


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbędzie się 1 czerwca 2015 r. o godz. 13.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
 4. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Dyskusje i wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Mikołaj HALCZAK


Kasy fiskalne obowiązkowe niezależnie od obrotu

Izba Skarbowa w Krakowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Nowe regulacje zmieniły dotychczasowe zasady zwolnień o których mowa w tym rozporządzeniu i obligują kolejne grupy zawodowe do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych za pomocą kasy – niezależnie od wielkości osiągniętego obrotu.

W myśl nowych przepisów obowiązek stosowania kas, bez względu na osiągane obroty, dotyczy podatników świadczących usługi m. in.:

 • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy czy lekarzy dentystów,
 • prawnicze (z wyłączeniem czynności notarialnych),
 • doradztwa podatkowego,
 • fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne,
 • gastronomiczne świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, oraz usługi kateringowe,
 • napraw pojazdów samochodowych i motorowerów, wymiany opon i kół do pojazdów, dot. badań i przeglądów technicznych pojazdów;

oraz podatników dokonujących dostaw m.in.:

 • perfum i wód toaletowych.

Wobec tych wszystkich podatników nie ma już zastosowania dotychczas obowiązujące zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Sam fakt, że podmioty te wykonują określone w rozporządzeniu usługi zobowiązuje je do posiadania kasy rejestrującej i ewidencjonowania na niej obrotu.
Podmioty świadczące powyższe usługi mogą skorzystać z dwumiesięcznego okresu przejściowego na dostosowanie się do nowych przepisów. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami muszą rozpocząć ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej z dniem 1 marca 2015 roku.
Natomiast podatnicy, którzy rozpoczynają świadczenie ww. usług w 2015 roku, mają obowiązek instalacji kasy rejestrującej po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym rozpoczęli wykonywanie tych usług. W przypadku rozpoczęcia w 2015 r. dostaw perfum i wód toaletowych obowiązek ten powstaje od pierwszej takiej dostawy.
Pełny katalog dostaw i usług, które podlegają rejestracji na kasach rejestrujących znajduje się w §4 rozporządzenia.
Nowe regulacje nie obejmują już zwolnienia dla podatników świadczących usługi okazjonalnie dla niewielkiej liczby odbiorców. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami kasy rejestrującej nie musiał posiadać podatnik, którego liczba świadczonych rocznie usług udokumentowanych fakturami nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców była mniejsza niż 20.
Przypomnieć należy, iż zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących są podatnicy, których obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekraczają 20.000 zł. (limit ten nie dotyczy podmiotów wskazanych w §4 o czym mowa powyżej).
Rozporządzenie wprowadza jednak istotną zmianę w sposobie ustalania kwoty obrotów, która powoduje utratę tego zwolnienia. – od 2015 r. kwota ta nie obejmuje obrotu uzyskanego ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, a także sprzedaży nieruchomości. Transakcje takie będą jednak musiały być udokumentowane fakturą.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia poświęcone tematyce kas rejestrujących organizowane przez Małopolską Administrację Podatkową. Aktualne informacje znajdziecie Państwo pod adresem: www.is.krakow.pl/szkolenia.


Zamknięcia dróg w niedzielę 24 maja

Z powodu organizacji maratonu Beskid Niski, w niedzielę 24 maja wyłączona z ruchu zostanie część dróg na terenie gminy Uście Gorlickie. Poniżej publikujemy materiały opisujące zamknięcia i wskazujące objazdy.

zamknięcia dróg
objazdy

informacja o biegach


maraton MBN


Portal mapowy gminy Uście Gorlickie

Udostępniamy Państwu portal mapowy naszej gminy. Pod adresem portal.gison.pl/usciegorlickie znajduje się mapa gminy z naniesionymi różnymi informacjami.
Zaznaczając odpowiednie kwadraciki po lewej stronie włączamy różne warstwy z informacjami nakładanymi na mapę. Najważniejszą funkcją portalu jest prezentacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

W portalu możemy wyszukiwać po numerze działki oraz po adresie.

Dodatkowo możemy wykonywać różne czynności używając ikonek na dole strony:

 • drukować wyświetlony wycinek mapy z informacjami na nim przedstawionymi,
 • obliczać powierzchnię obszaru zaznaczonego myszką na mapie,
 • obliczać długość trasy zaznaczonej myszką na mapie,
 • odczytywać informacje dotyczące wskazanego terenu mapy – uchwały wprowadzające w tym miejscu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz legendę,
 • otrzymać link pokazujący mapę w identyczny sposób, jak aktualny widok, który mamy przed sobą,
 • otworzyć okienko z widokiem Google Street View dla wskazanego miejsca (jeśli istnieje).

Zachęcamy do korzystania z portalu mapowego – wejście poprzez odpowiednią ikonkę z lewej strony na naszej stronie www.

portal mapowy


Piknik Historyczny - Szymbark


Noc Muzeów - Szymbark

Program:

 • 20:00 - 20:15 „Tajemnice strychu”- krótki film dokumentalny o podkowcu małym. Projekcja na ścianie kasztelu. Strych w kasztelu w Szymbarku jest miejscem zamieszkania jednego z najrzadszych europejskich nietoperzy, podkowca małego. Gatunek ten objęty jest ścisłą ochroną i zakresem działań Projektu Life Podkowiec+.
 • 20:20 - 21:40 „Nosferatu - symfonia grozy”, niemiecki film grozy w reżyserii Wilhelma Murnau`a z roku 1922 z polskim lektorem. Projekcja na ścianie kasztelu. „Nosferatu - symfonia grozy” to jeden z najważniejszych filmów niemieckiego ekspresjonizmu i jeden z pierwszych horrorów w historii kina.
 • 20:00-22:00 „Wachlarz Białej Damy”, aranżacja multimedialna, miejsce: tzw. Komnata Wielka kasztelu (w powtarzających się sekwencjach). Piękny wachlarz to najnowszy nabytek muzeum, nigdy jeszcze nie prezentowany zwiedzającym.
 • 22:00 „Sonata księżycowa”/Moonlight sonata – L. van Beethoven, miejsce - teren przed kasztelem. Zakończenie wieczoru odtworzeniem nagrania jednej z najsłynniejszych sonat w historii muzyki.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy

Zapraszam na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy, które odbędzie się 19 maja 2015 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja i dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014 oraz w I kwartale 2015 roku.
 4. Informacja i dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2014 oraz w I kwartale 2015 roku.
 5. Informacja przedstawiciela Urzędu Gminy w przedmiocie dotychczasowej realizacji zadań budżetowych oraz planach w zakresie gospodarki gruntami na terenie Uzdrowiska w roku 2015.
 6. Informacja przedstawiciela Urzędu Gminy w przedmiocie działalności Punktu Informacji Turystycznej w Uściu Gorlickim.
 7. Kontynuacja prac nad powołaniem Biura Promocji Sportu i Turystyki.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Tomasz ANDRUSIKIEWICZ


Ćwiczenia RENEGADE - KAPER 15/I

Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że w dniu 12 maja 2015 roku w godz. od 6.00 do 19.00 (termin zapasowy – 13 maja 2015 roku) zostanie przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych ćwiczenie pn. „RENEGADE – KAPER 15/I” w ramach którego odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. W ramach prowadzonego ćwiczenia zostaną uruchomione na terenie gminy Uście Gorlickie syreny alarmowe.

Poniżej aktualnie obowiązujące na terenie kraju sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze:

sygnały alarmowe


 Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbędzie się 11 maja 2015 r. o godz. 13.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Analiza zadłużenia gminy i prawidłowości spłaty zadłużenia.
 3. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
 4. Analiza gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami.
 5. Podsumowanie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Dyskusje i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Mikołaj HALCZAK


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, które odbędzie się 11.05.2015 r. o godz. 12.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Analiza kosztów funkcjonowania oświaty – ocena kosztów funkcjonowania oświaty, kontrola wybranej placówki oświatowej.
 3. Zagadnienia współpracy z przedsiębiorcami z terenu Gminy Uście Gorlickie.
 4. Pomoc gminy dla podmiotów gospodarczych.
 5. Informacja o zebraniach wiejskich, odnośnie inwestycji w danych miejscowościach i o formie odprowadzenia ścieków (oczyszczalnie przyzagrodowe, kolektor).
 6. Sprawy bieżące.
 7. Dyskusje i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Stanisław SMOŁA


Komunikat w sprawie naboru do projektu pn. „Pierwszy dzwonek”

Informujemy, że Gmina Uście Gorlickie zamierza uczestniczyć w przedsięwzięciu podjętym uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu drugiej edycji projektu „Pierwszy dzwonek”.
Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie odpowiedniego wniosku o dotację wraz z wykazem przyszłych beneficjentów.
Projekt dotyczy rodzin wielodzietnych 3+, których dochód na członka rodziny nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.).
W ujęciu kwotowym uprawnionymi będą uczniowie z rodzin wielodzietnych w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 684 zł.
Wsparciem w ramach projektu objęci będą uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 (począwszy od klasy pierwszej), gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkół których byt prawny wynika z art. 9 ust. 3 i 5 ustawy o systemie oświaty, a także szkół/ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
Wsparciem nie są objęte dzieci w wieku przedszkolnym w tym dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczać będą do tzw. ”0” w szkołach podstawowych.
Definicja m.in. dziecka, ucznia, szkół ponadgimnazjalnej, rodziny wielodzietnej 3+, wnioskodawcy w ramach programu zostały określone w Regulaminie Projektu „Pierwszy dzwonek” na stronie internetowej www.rops.krakow.pl. Wniosek oraz wzór z informacją o dochodach na członka rodziny stanowią załącznik do wskazanego wyżej regulaminu. Projektuje się, iż wsparcie udzielane będzie jednorazowo w kwocie do 150 zł dla uprawnionego ucznia.
Dla złożenia wniosku gminy Uście Gorlickie o przyznanie dotacji koniecznym staje się zebranie wniosków rodziców o przystąpieniu do programu, wraz z informacją o dochodzie na członka rodziny ucznia wskazanego do wsparcia w ramach tego programu. Przy informacji o dochodzie na członka rodziny ucznia wnioskowanego do wsparcia należy dołączyć dowody wskazujące na uzyskane dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udział w programie.
Wypłata wsparcia finansowego dla uprawnionych uczniów nastąpi pod warunkiem, iż gmina Uście Gorlickie otrzyma na ten cel dotację z Województwa Małopolskiego.
Warunkiem wypłaty wsparcia będzie złożenie wniosku o wypłatę i oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia przyznanego w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” wraz z przedstawieniem do wglądu dowodów zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu nauczania w danym typie szkoły.
Termin składania wniosków o przystąpienie do programu wraz z wymaganymi dokumentami ustala się do dnia 15 maja 2015 r.
Miejsce składania wniosków: Ośrodek Pomocy Społecznej Uście Gorlickie.
Wnioski złożone po wskazanym powyżej terminie nie będą uwzględnione, bowiem kwalifikacja wnioskodawców do projektu finansowanego przez Województwo Małopolskie musi być zakończona w takim terminie by wniosek gminy Uście Gorlickie wpłynął do stosownego organu w wyznaczony dla gminy termie.
Warunki udziału w projekcie oraz szczegółowy opis przebiegu postępowania związanego z realizacją projektu zawiera Regulamin projektu „Pierwszy dzwonek”.


Lotnictwo w operacji gorlickiej 1915


Majówka 2015


Łemkowskie zabawki z siana

Zapraszamy dzieci i rodziców na niedzielne warsztaty rękodzielnicze. Zajęcia ręcznego tworzenia tradycyjnych zabawek z siana poprowadzą Piotr i Małgorzata Michniak z Nowicy. Wystarczy przyjść i zabrać ze sobą dobry nastrój. Ilość miejsc ograniczona.
kontakt 698 48 77 12
19 kwietnia 2015 r., godz. 16:00

Zabawki z siana

Чачка зо сіна


Запрашаме діти и родичів на недільни варштати робліня традицийних чачок зо сіна. Зайнятя попровадят Петро и Маргарита Міхняки з Новиці. Старчит прити и взяти зо собом добрий настрій 
Місця ограничени, контакт 698 48 77 12
19 квітня 2015 року, 16:00 година

Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlice


Rodzinne miejsce zabaw w Wysowej-Zdroju

Zapraszamy do głosowania na Rodzinne miejsce zabaw w Wysowej-Zdroju na stronie internetowej www.NIVEA.pl/podworko za pośrednictwem dedykowanej Aplikacji „Podwórko NIVEA”.
Głosowanie rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2015 roku o godz. 12:00 i kończy się z dniem 31 maja 2015 roku o godzinie 23.59.59.

podwórko Nivea

Uczestnictwo w głosowaniu

 1. Uczestnikiem Głosowania może być każda osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełniła wymagania przewidziane Regulaminem Głosowania. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą zostać uczestnikami Głosowania za zgodą opiekuna.
 2. W Głosowaniu mogą uczestniczyć osoby, które dokonały rejestracji profilu w serwisie głosowania lub poddały weryfikacji swój adres e-mail.
 3. W celu zarejestrowania w serwisie głosowania, o którym mowa w ust. 2 powyżej wymagane jest posiadanie profilu w Aplikacji. W celu utworzenia profilu wymagane jest podanie imienia, adresu e-mail oraz indywidualnego loginu i hasła Rejestracja profilu w Aplikacji jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych lub przez podmiot przez administratora.
 4. W celu wzięcia udziału w Głosowaniu poprzez jednorazową weryfikację adresu e-mail (tj. bez zarejestrowania profilu w serwisie głosowania), wymagane jest podanie w odpowiednim polu w serwisie do głosowania adresu e-mail oraz następnie jego weryfikacja poprzez kliknięcie w odpowiedni link przysłany pod podany adres e-mail.

Zasady uczestnictwa w głosowaniu
Każdy Uczestnik Głosowania może głosować tylko raz w ciągu danego dnia na jedną wybraną przez siebie lokalizację. W kolejnym dniu ten sam Uczestnik Głosowania może oddać następny głos na tę samą lub inną wybraną przez siebie lokalizację.
 


WYZWANIE SZABLOWE
28 marca 2015 (sobota)
Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy “Kasztel w Szymbarku”

serdecznie zapraszamy
wstęp wolny

https://www.youtube.com/watch?v=wkHT43dJNXQ&feature=youtu.be
 


Warsztaty - palmy wielkanocne


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 30.03.2015 r. o godz. 11.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Analiza możliwości realizacji zadań inwestycyjnych gminy w 2015 roku.
 3. Zapoznanie się z potrzebami i możliwościami realizacji zadań w zakresie budowy i remontów dróg i mostków.
 4. Koszty finansowe na utrzymanie gotowości jednostek OSP.
 5. Przedstawienie kosztów poniesionych na zimowe utrzymanie dróg w gminie.
 6. Analiza ściągalności opłat za wodę, ścieki odpady i czynsz oraz podatku od środków transportowych, podatku rolnego i od nieruchomości.
 7. Analiza materiałów sesyjnych.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Dyskusje i wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Stanisław SMOŁA


Stop pijanym kierowcom

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zaprasza
na debatę społeczną w ramach kampanii
„Przeciw pijanym kierowcom”, która odbędzie się
20 marca 2015 r. (piątek) o godz. 10.00
w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim – budynek gimnazjum.

Stop pijanym kierowcom


Punkt informacji turystycznej przy Urzędzie Gminy Uście Gorlickie

it Uście Gorlickie

zaprasza od poniedziałku do soboty (oprócz czwartku) w godz. 7.30-15.30 oraz w czwartki w godz. 10.00-18.00.

e-mail: it@usciegorlickie.pl

Punkt mieści się w budynku nr 3 Urzędu Gminy - wejście od strony parkingu.


Świetlica Zdynia - malowanie pisanek


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 13 marca 2015 r. o godz. 9.00 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przejrzenie obiektów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Uściu Gorlickim.
 3. Przejrzenie obiektu Szkoły Podstawowej w Hańczowej i Wysowej-Zdroju.
 4. Wstępna informacja na temat perspektywy nart biegowych na terenie Gminy Uście Gorlickie.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Dyskusje i wnioski.
 7. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Komisji
mgr inż. Włodzimierz KARIO


Gminna Spartakiada Zimowa w Smerekowcu odwołana!

Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim po konsultacji z dyrektorami szkół odwołuje zaplanowaną na 6 marca 2015 r. Gminną Spartakiadę Zimową na stoku w Smerekowcu.
Powód odwołania:

 1. Warunki na stoku narciarskim na pograniczu bezpieczeństwa.
 2. Bardzo niskie zainteresowanie dzieci i młodzieży w szkołach.

Przepraszamy!


W zamian Gminny Ośrodek Kultury wraz z dyrektorami szkół w najbliższym czasie zaproponuje młodzieży szkolnej zawody sportowe z grillem lub rozgrywki halowe. O terminie zawodów sportowych powiadomimy niebawem.

Janusz Szczepanek
Dyrektor GOK w Uściu Gorlickim


nowy dowód osobisty
nowy dowód osobisty


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 06.03.2015 r. o godz. 9.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Analiza bieżących spraw oświatowych, przedstawienie informacji w zakresie zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych szkołach, średniej płacy za 2014 rok w rozbiciu na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
  • przedstawienie kosztów ogólnych utrzymania każdej szkoły za 2014 rok;
  • analiza budżetu szkół w rozbiciu na średnie wynagrodzenie nauczycieli i koszty związane z wyrównaniem za 2014 rok;
 3. Oświetlenie uliczne - koszty oświetlenia za 2014 rok oraz planowane inwestycje związane z oświetleniem ulicznym w roku 2015.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Dyskusje i wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 3 marca 2015 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń w biurze Rady Gminy Uście Gorlickie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Podsumowanie spotkań z przedsiębiorcami z terenu gminy.
 3. Określenie dalszych prac komisji dotyczących rozwoju turystyki i wypoczynku na terenie Uzdrowiska i gminy.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Tomasz ANDRUSIKIEWICZ

 


Zgłoszenia gospodarstw agroturystycznych w MODR

Do piątku 13 lutego gospodarstwa agroturystyczne mogą zgłaszać swoje dane do bazy katalogowej i internetowej MODR na rok 2015.
Zgłoszeń można dokonywać wysyłając wypełnione zgłoszenie (do pobrania poniżej) na e-adres mailowy agroturystyka@modr.pl.

Do pobrania:


Zmiana terminu Gminnej Spartakiady Zimowej

Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim informuje, że planowana na 13 lutego Gminna Spartakiada Zimowa na stoku narciarskim w Smerekowcu zostaje odwołana z powodu panującej grypy.
Planowany nowy termin Spartakiady Zimowej, to 6 marca (piątek).

Przepraszamy za utrudnienia
Janusz Szczepanek
Dyrektor GOK


Z A P R O S Z E N I E

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie Włodzimierz Kario, Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Tomasz Andrusikiewicz zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie poświęcone rozwojowi turystyki i wypoczynku na terenie gminy Uście Gorlickie.
Wnioski, uwagi i postulaty przedstawione w trakcie spotkania będą istotnym elementem prac Komisji nad założeniami strategii rozwoju turystyki na terenie Gminy.
Spotkanie odbędzie się we wtorek 10 lutego 2015 roku o godzinie 16:00 w Gimnazjum w Uściu Gorlickim.

Program spotkania:

 1. Otwarcie spotkania – Włodzimierz Kario.
 2. Informacja przedstawiciela Urzędu Gminy w przedmiocie planów rozwoju turystyki i wypoczynku na terenie Gminy.
 3. Kluczowe elementy przyszłej strategii rozwoju turystyki i wypoczynku na terenie Gminy – Tomasz Andrusikiewicz.
 4. Dyskusja – moderator Włodzimierz Kario.
 5. Podsumowanie dyskusji oraz wnioski – Włodzimierz Kario, Tomasz Andrusikiewicz.

ośrodek wsparcia


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2015 r. o godz. 13.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Kontrola dokumentacji z postępowań przetargowych prowadzonych w 2014 roku.
 3. Ocena realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Kontrola zastosowanych zwolnień i umorzeń z podatku rolnego ,od nieruchomości od środków transportowych.
 5. Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu gminy dla klubów sportowych i stowarzyszeń w 2014 roku.
 6. Sprawy bieżące (sprawa Pani Melani Proć).
 7. Dyskusje i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Mikołaj HALCZAK


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 11 lutego 2015 r. o godz. 9.00 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Propozycje wskazania dróg rolniczych do remontu.
 3. Podsumowanie pracy ZGKiM za 2014 rok.
 4. Zapoznanie się z propozycjami cenowymi na 2015 rok.
 5. Oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy stan i propozycje rozbudowy.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Dyskusje i wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Piotr MICHNIAK


koncert noworoczny


IV Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 29 stycznia 2015 r. o godz. 9.00 w budynku Gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się IV Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na 2015.
  2. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2015-2027.
  3. Wyznaczenia delegatów na kongres Związku „Euroregion Tatry”.
 7. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa zawartego w uchwale Nr XIV/133/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie V, wsie Gładyszów – Smerekowiec – Zdynia – Konieczna (dotyczy działek nr 377/1 i 392).
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie sesji.

Terminy odbioru odpadów segregowanych w 2015 roku

Miejscowości:

Kunkowa, Nowica, Kwiatoń, Smerekowiec, Gładyszów, Zdynia, Konieczna, Regietów, Skwirtne, Uście Gorlickie

Odbiór w dniach:

 • 21 stycznia
 • 11 lutego
 • 11 marca
 • 15 kwietnia
 • 6 maja (dodatkowo: opony, sprzęt wielkogabarytowy oraz sprzęt elektryczny)
 • 10 czerwca
 • 15 lipca
 • 12 sierpnia
 • 9 września
 • 7 października
 • 4 listopada (dodatkowo: opony, sprzęt wielkogabarytowy oraz sprzęt elektryczny)
 • 9 grudnia

Miejscowości:

Blechnarka, Wysowa-Zdrój, Ropki, Hańczowa, Czarna, Śnietnica, Stawisza, Banica, Izby, Brunary

Odbiór w dniach:

 • 20 stycznia
 • 10 lutego
 • 10 marca
 • 14 kwietnia
 • 5 maja (dodatkowo: opony, sprzęt wielkogabarytowy oraz sprzęt elektryczny)
 • 9 czerwca
 • 14 lipca
 • 11 sierpnia
 • 8 września
 • 6 października
 • 3 listopada (dodatkowo: opony, sprzęt wielkogabarytowy oraz sprzęt elektryczny)
 • 8 grudnia

 

AktualnościUrząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl